Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
KAUGOSALUS

Päevakord

Arengukomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUSEGA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI KAUGKOOSOLEK

Päevakord


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI KAUGKOOSOLEK

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS. AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
KAUGOSALUS

Maksuküsimuste allkomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
FISC-KOMISJONI KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Päevakord

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Eelarvekomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- Remote participation

Päevakord

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : PHS - P6B001

TRILOOG
LIFE Programme 2020-2026

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO committee meeting

Päevakord

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon


Brüssel : PHS - P1A002

Korraline koosolek
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Päevakord

Inimõiguste allkomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek

Arengukomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Exchange of views with 2020 Sakharov Prize Laureate, jointly with AFET