Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
FEMM-KOMISJONI KOOSOLEK (KAUGOSALUS) - INTERACTIO

Päevakord

Inimõiguste allkomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGKOOSOLEK

Päevakord

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
FEMM-KOMISJONI KOOSOLEK (KAUGOSALUS) - INTERACTIO

Päevakord

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS - AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : ASP - A5G-3

Korraline koosolek
KAUGOSALUS

Päevakord

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Koordinaatorid
CONT-KOMISJONI KOORDINAATORITE KAUGKOOSOLEK

Päevakord

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI KAUGKOOSOLEK

Päevakord

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Päevakord

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Päevakord

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek
KAUGOSALUS

Päevakord

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Päevakord

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Päevakord

Inimõiguste allkomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


null

Koordinaatorid

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS. AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK (LÕPPHÄÄLETUSE AVAMINE)

Päevakord

Eelarvekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
TRAN-KOMISJONI 13. JUULI 2020. AASTA KOOSOLEK (KAUGOSALUS)

Päevakord

Petitsioonikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Koordinaatorid
KOORDINAATORID - KAUGOSALUS

Arengukomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- remote meeting