Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Exchange of views with Mr Navalny

Päevakord

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting (remote participation)

Päevakord


Brüssel : PHS - P3C050

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting (remote participation)


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting (remote participation)


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting (remote participation)

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT remote committee meeting

Päevakord


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT remote committee meeting


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT remote committee meeting


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT remote committee meeting


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Inter-institutional meeting on OLAF matters

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
LIBE-FEMM Hearing on Combatting gender-based violence: cyber violence

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Päevakord

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Päevakord


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
Remote participation


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Päevakord

Maksuküsimuste allkomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek
FISC Committee meeting - Remote participation

Päevakord

Inimõiguste allkomisjon


Brüssel : PHS - P1A002

Korraline koosolek

Päevakord


Brüssel : PHS - P1A002

Korraline koosolek


Brüssel : PHS - P1A002

Koordinaatorid

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Koordinaatorid

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Last point jointly with JURI

Arengukomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
with remote participation


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
with remote participation

Kalanduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek
PECH Committee meeting - remote participation

Päevakord

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO committee meeting


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO committee meeting

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek

Päevakord

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon


Brüssel : ASP - A5G-2

Koordinaatorid

Väliskomisjon


Brüssel : PHS - P3C050

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord


Brüssel : PHS - P3C050

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Päevakord


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Kalanduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek
PECH Committee meeting - remote participation

Päevakord

Petitsioonikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
with remote participation


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
with remote participation


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
with remote participation


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
with remote participation

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
ANIT Committee meeting of 2 December, 16:45-18:45

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : ASP - A5G-3

TRILOOG
Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles and on access to vehicle repair and maintenance information (RDE 2))

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Kalanduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek
PECH Committee meeting - remote participation

Päevakord

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek

Väliskomisjon


Brüssel : PHS - P3C050

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Gender Action Plan: joint meeting between AFET/DEVE/FEMM

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

KOMISJONIDE KOORDINAATORID

Eelarvekomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- Remote participation