Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Arengukomisjon


Brüssel : ASP - A3E-2

Korraline koosolek

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
ENVI Committee meeting

Päevakord

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek

Päevakord

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : ASP - A3E-2

Korraline koosolek
INTA

Päevakord

Eelarvekomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek

Majandus- ja rahanduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
ECON Committee meeting

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting

Päevakord

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek

Regionaalarengukomisjon


Brüssel : PHS - P1A002

Korraline koosolek

Kalanduskomisjon


Brüssel : PHS - P4B001

Korraline koosolek
PECH Committee meeting

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
AFCO committee meeting

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : PHS - P1A002

Korraline koosolek
LIBE Ordinary meeting

Päevakord

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek

Inimõiguste allkomisjon


Brüssel : PHS - P4B001

Korraline koosolek

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon


Brüssel : ASP - A3G-2

Korraline koosolek


Brüssel : ASP - A3E-2

Korraline koosolek
FISC Committee meeting

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : ASP - A5G-3

Korraline koosolek

Petitsioonikomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek