Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek

Eelarvekomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Koordinaatorid


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon


Brüssel : PHS - P1A002

Korraline koosolek

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : PHS - P5B001

Koordinaatorid

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek

Regionaalarengukomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Koordinaatorid

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek

Petitsioonikomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

Koordinaatorid