Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
AFET-KOMISJONI KORRALINE KOOSOLEK

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI KAUGKOOSOLEK


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI KAUGKOOSOLEK

Majandus- ja rahanduskomisjon


Brüssel : PHS - P1A002

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ECON-KOMISJONI KOOSOLEK


Brüssel : PHS - P1A002

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ECON-KOMISJONI KOOSOLEK

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
TRAN-KOMISJONI KOOSOLEK

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek


Brüssel : JAN - 4Q1

Koordinaatorid

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
TRAN-KOMISJONI KOOSOLEK

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS. AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Kalanduskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
PECH-KOMISJONI KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Eelarvekomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek
- Remote participation