Valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan tervetuliaistervehdys

Hyvät jäsenet, kumppanit ja ystävät

EU tunnetaan maailmalla arvoistaan ja pääperiaatteistaan. Puolustamme yhdessä rauhanomaista, oikeudenmukaista, osallistavaa ja sääntöpohjaista maailmanjärjestystä.

Euroopan parlamentin jäsenet ovat vaaleilla valittuina edustajina sitoutuneet saamaan EU:n kansalaisten äänen kuuluville kansainvälisillä areenoilla arvojemme ja strategisten etujemme mukaisesti.

Valtuuskunnat käyvät vuoropuhelua kolmansien maiden kumppaneiden kanssa, pyrkivät jakamaan vaurautta ja takaamaan rauhan kansalaisille erityisesti vahvistamalla demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että parlamentaarisella diplomatialla on merkitystä, kun pyrkimyksenä on asettaa ja edistää unionin ulkoisten toimien tavoitteita mahdollisimman johdonmukaisesti ja uskottavasti.

Löydätte lisätietoa toiminnastamme tämän sivuston eri osista. Voitte tutustua tehtäviimme, taustaamme, Brysselissä ja Strasbourgissa viime aikoina pitämiemme kokousten sisältöön sekä EU:n ulkopuolelle tekemiimme virkamatkoihin, toimintakalenteriimme ja työmme kannalta tärkeisiin parlamentin päätöslauselmiin.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja
Yhdeksäs vaalikausi

Tulevat kokoukset

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa


Brussels : ASP - A5G-1

Sääntömääräinen kokous
Preparatory meeting of the 10th PAC Ukraine

Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa


Brussels : ASP - A1E-3

poliittisten ryhmien kanssa

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta


Strasbourg : SDM - SDM-S5

EP:n jäsenen kanssa
38th EU-Switzerland Interparliamentary meeting


Strasbourg : SDM - SDM-S5

EP:n jäsenen kanssa
38th EU-Switzerland Interparliamentary meeting

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta


Strasbourg : LOW - S4.4

Sääntömääräinen kokous