Velkomsthilsen fra formanden for Delegationsformandskonferencen

Kære medlemmer, partnere og venner

EU er et forbillede for resten af verden, hvad angår værdier og vejledende principper, og vi står sammen om at forsvare en fredelig, retfærdig, inklusiv og regelbaseret verdensorden.

Som valgte repræsentanter har EP's medlemmer forpligtet sig til at gøre EU-borgernes stemme hørt på internationalt plan, hvilket afspejler vores værdier og strategiske interesser.

Det er også gennem delegationernes arbejde, at vi fortsætter dialogen med vores partnere fra tredjelande for at søge fælles velstand og fred for vores borgere, navnlig gennem styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne.

Jeg er fuldt overbevist om den vigtige rolle, som det parlamentariske diplomati spiller med hensyn til at hjælpe med at udforme og forfølge målene for EU's eksterne politikker med den største sammenhæng og troværdighed.

På de følgende sider kan du finde mere information om vores aktiviteter, vores mission og vores historie. Møder i Bruxelles og Strasbourg såvel som i udlandet beskrives, og du finder en aktivitetskalender og en oversigt over de relevante parlamentariske beslutninger.

Mens coronaviruskrisen har indskrænket mange af vores interparlamentariske møder, fortsætter vi med at følge situationen i vores partneres lande og regioner. Indtil vi igen kan begynde at mødes med vores partnere, håber vi, at disse sider vil vise, at delegationerne spiller en væsentlig rolle med hensyn til at skabe forbindelser mellem Europa-Parlamentet og resten af verden.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Formand, Delegationsformandskonferencen

Næste møder

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde
D-ME delegation meeting

Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde
Meeting with Algerian co-Chair of the Joint Parliamentary Committee EU-Algeria

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)


Brussels : ASP - A3E-3

Ordinært møde

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine


Strasbourg : LOW - S4.1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION