Velkomsthilsen fra formanden for Delegationsformandskonferencen

Kære medlemmer, partnere og venner

EU er et forbillede for resten af verden, hvad angår værdier og vejledende principper, og vi står sammen om at forsvare en fredelig, retfærdig, inklusiv og regelbaseret verdensorden.

Som valgte repræsentanter har EP's medlemmer forpligtet sig til at gøre EU-borgernes stemme hørt på internationalt plan, hvilket afspejler vores værdier og strategiske interesser.

Det er også gennem delegationernes arbejde, at vi fortsætter dialogen med vores partnere fra tredjelande for at søge fælles velstand og fred for vores borgere, navnlig gennem styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne.

Jeg er fuldt overbevist om den vigtige rolle, som det parlamentariske diplomati spiller med hensyn til at hjælpe med at udforme og forfølge målene for EU's eksterne politikker med den største sammenhæng og troværdighed.

På de følgende sider kan du finde mere information om, hvad vi har lavet: vores mission, historie og redegørelser for vores seneste møder i Bruxelles og Strasbourg samt vores eksterne missioner, vores tidsplan for fremtidige aktiviteter og vigtige parlamentsbeslutninger på dette område af vores arbejde.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Formand, Delegationsformandskonferencen
9. valgperiode

Næste møder

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinært møde
Preparatory meeting of the D-MD meeting

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
Courtesy Call with the 10 ASEAN Ambassadors

Delegationen for Forbindelserne med Japan


Brussels : PHS - P6B054

Ordinært møde
prep meeting N°2 for IPM in Strasbourg

Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg


Brussels : ASP - A5E-2

med MEP
Ordinært møde
Delegation meeting ahead of the EU-Switzerland IPM