Velkomsthilsen fra formanden for Delegationsformandskonferencen

Kære medlemmer, partnere og venner

EU er et forbillede for resten af verden, hvad angår værdier og vejledende principper, og vi står sammen om at forsvare en fredelig, retfærdig, inklusiv og regelbaseret verdensorden.

Som valgte repræsentanter har EP's medlemmer forpligtet sig til at gøre EU-borgernes stemme hørt på internationalt plan, hvilket afspejler vores værdier og strategiske interesser.

Det er også gennem delegationernes arbejde, at vi fortsætter dialogen med vores partnere fra tredjelande for at søge fælles velstand og fred for vores borgere, navnlig gennem styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne.

Jeg er fuldt overbevist om den vigtige rolle, som det parlamentariske diplomati spiller med hensyn til at hjælpe med at udforme og forfølge målene for EU's eksterne politikker med den største sammenhæng og troværdighed.

På de følgende sider kan du finde mere information om vores aktiviteter, vores mission og vores historie. Møder i Bruxelles og Strasbourg såvel som i udlandet beskrives, og du finder en aktivitetskalender og en oversigt over de relevante parlamentariske beslutninger.

Mens coronaviruskrisen har indskrænket mange af vores interparlamentariske møder, fortsætter vi med at følge situationen i vores partneres lande og regioner. Indtil vi igen kan begynde at mødes med vores partnere, håber vi, at disse sider vil vise, at delegationerne spiller en væsentlig rolle med hensyn til at skabe forbindelser mellem Europa-Parlamentet og resten af verden.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Formand, Delegationsformandskonferencen

Næste møder

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
REMOTE PARTICIPATION Exchange of views with the Ambassador Michael Clauss, Presidency of the EU

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile


Brussels : ASP - A3E-2

med MEP
Preparatory meeting for the 27th meeting of the JPC EU-Chile

Delegationen for Forbindelserne med Canada


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde
Ordinary meeting REMOTE participation