Търсене

Понеделник, 13 март 2023 г. - Четвъртък, 16 март 2023 г. Страсбург

Понеделник, 13 март 2023 г.

Вторник, 14 март 2023 г.

Сряда, 15 март 2023 г.

четвъртък, 16 март 2023 г.

Понеделник, 13 февруари 2023 г. - Четвъртък, 16 февруари 2023 г. Страсбург

Понеделник, 13 февруари 2023 г.

Вторник, 14 февруари 2023 г.

Сряда, 15 февруари 2023 г.

четвъртък, 16 февруари 2023 г.

Четвъртък, 9 февруари 2023 г. Брюксел

четвъртък, 9 февруари 2023 г.

Сряда, 1 февруари 2023 г. - Четвъртък, 2 февруари 2023 г. Брюксел

Сряда, 1 февруари 2023 г.

четвъртък, 2 февруари 2023 г.

Четвъртък, 26 януари 2023 г. Брюксел

четвъртък, 26 януари 2023 г.

Понеделник, 16 януари 2023 г. - Четвъртък, 19 януари 2023 г. Страсбург

Понеделник, 16 януари 2023 г.

Вторник, 17 януари 2023 г.

Сряда, 18 януари 2023 г.

четвъртък, 19 януари 2023 г.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.