Понеделник, 7 Юни 2021 г. - Четвъртък, 10 Юни 2021 г.

Страсбург

Понеделник, 7 Юни 2021 г.


Вторник, 8 Юни 2021 г.


Сряда, 9 Юни 2021 г.


Четвъртък, 10 Юни 2021 г.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.