Търсене

Понеделник, 7 юни 2021 г. - Четвъртък, 10 юни 2021 г. Страсбург

Понеделник, 7 Юни 2021 г.

Вторник, 8 Юни 2021 г.

Сряда, 9 Юни 2021 г.

четвъртък, 10 Юни 2021 г.

Понеделник, 17 май 2021 г. - Петък, 21 май 2021 г. Брюксел

Понеделник, 17 Май 2021 г.

Вторник, 18 Май 2021 г.

Сряда, 19 Май 2021 г.

четвъртък, 20 Май 2021 г.

Петък, 21 Май 2021 г.

Понеделник, 26 април 2021 г. - Четвъртък, 29 април 2021 г. Брюксел

Понеделник, 26 Април 2021 г.

Вторник, 27 Април 2021 г.

Сряда, 28 Април 2021 г.

четвъртък, 29 Април 2021 г.

Сряда, 24 март 2021 г. - Четвъртък, 25 март 2021 г. Брюксел

Сряда, 24 Март 2021 г.

четвъртък, 25 Март 2021 г.

Понеделник, 8 март 2021 г. - Четвъртък, 11 март 2021 г. Брюксел

Понеделник, 8 Март 2021 г.

Вторник, 9 Март 2021 г.

Сряда, 10 Март 2021 г.

четвъртък, 11 Март 2021 г.

Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Четвъртък, 11 февруари 2021 г. Брюксел

Понеделник, 8 Февруари 2021 г.

Вторник, 9 Февруари 2021 г.

Сряда, 10 Февруари 2021 г.

четвъртък, 11 Февруари 2021 г.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.