На живо

от 19 до 23 октомври 2020 г. / / Брюксел

Понеделник, 19 Октомври 2020 г. - Петък, 23 Октомври 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 19 Октомври 2020 г.


Вторник, 20 Октомври 2020 г.


Сряда, 21 Октомври 2020 г.


Четвъртък, 22 Октомври 2020 г.


Петък, 23 Октомври 2020 г.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.