Търсене

Понеделник, 5 юли 2021 г. - Четвъртък, 8 юли 2021 г. Страсбург

Понеделник, 5 Юли 2021 г.

Вторник, 6 Юли 2021 г.

Сряда, 7 Юли 2021 г.

четвъртък, 8 Юли 2021 г.

Сряда, 23 юни 2021 г. - Четвъртък, 24 юни 2021 г. Брюксел

Сряда, 23 Юни 2021 г.

четвъртък, 24 Юни 2021 г.

Понеделник, 7 юни 2021 г. - Четвъртък, 10 юни 2021 г. Страсбург

Понеделник, 7 Юни 2021 г.

Вторник, 8 Юни 2021 г.

Сряда, 9 Юни 2021 г.

четвъртък, 10 Юни 2021 г.

Понеделник, 17 май 2021 г. - Петък, 21 май 2021 г. Брюксел

Понеделник, 17 Май 2021 г.

Вторник, 18 Май 2021 г.

Сряда, 19 Май 2021 г.

четвъртък, 20 Май 2021 г.

Петък, 21 Май 2021 г.

Понеделник, 26 април 2021 г. - Четвъртък, 29 април 2021 г. Брюксел

Понеделник, 26 Април 2021 г.

Вторник, 27 Април 2021 г.

Сряда, 28 Април 2021 г.

четвъртък, 29 Април 2021 г.

Сряда, 24 март 2021 г. - Четвъртък, 25 март 2021 г. Брюксел

Сряда, 24 Март 2021 г.

четвъртък, 25 Март 2021 г.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.