Сряда, 31 май 2023 г. - Четвъртък, 1 юни 2023 г.

Брюксел

Сряда, 31 май 2023 г.


Четвъртък, 1 юни 2023 г.

Търсене

Понеделник, 12 юни 2023 г. - Четвъртък, 15 юни 2023 г.

Страсбург

Понеделник, 8 май 2023 г. - Четвъртък, 11 май 2023 г.

Страсбург

Понеделник, 17 април 2023 г. - Четвъртък, 20 април 2023 г.

Страсбург

Сряда, 29 март 2023 г. - Четвъртък, 30 март 2023 г.

Брюксел

Понеделник, 13 март 2023 г. - Четвъртък, 16 март 2023 г.

Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия