На живо

от 8 до 11 март 2021 г. / / Брюксел

Понеделник, 8 Март 2021 г. - Четвъртък, 11 Март 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 8 Март 2021 г.


Вторник, 9 Март 2021 г.


Сряда, 10 Март 2021 г.


Четвъртък, 11 Март 2021 г.

Търсене

Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 18 януари 2021 г. - Четвъртък, 21 януари 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 14 декември 2020 г. - Петък, 18 декември 2020 г.

Брюксел

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия