Понеделник, 4 Октомври 2021 г. - Четвъртък, 7 Октомври 2021 г.

Страсбург

Понеделник, 4 Октомври 2021 г.


Вторник, 5 Октомври 2021 г.


Сряда, 6 Октомври 2021 г.


Четвъртък, 7 Октомври 2021 г.

Търсене

Понеделник, 13 септември 2021 г. - Четвъртък, 16 септември 2021 г.

Страсбург

Понеделник, 5 юли 2021 г. - Четвъртък, 8 юли 2021 г.

Страсбург

Сряда, 23 юни 2021 г. - Четвъртък, 24 юни 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 7 юни 2021 г. - Четвъртък, 10 юни 2021 г.

Страсбург

Понеделник, 17 май 2021 г. - Петък, 21 май 2021 г.

Брюксел

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия