Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г. - Четвъртък, 25 юли 2019 г.

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 юли 2019 г.

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

19-07-2019 JURI_OJ(2019)07-24_1 PE639.808v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 18 юли 2019 г.

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE