Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г.

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL