Toimivalta ja menettelyt 

Parlamentti on suorilla vaaleilla valittu EU-elin, jolle on annettu EU:n perussopimuksissa laaja toimivalta. Seuraavissa osioissa on tarkempia tietoja valtaoikeuksista ja menettelyistä.

Lainsäädäntävalta 

Parlamentti vastaa yhdessä neuvostossa kokoontuvien EU-maiden hallitusten edustajien kanssa EU:n lainsäädännön hyväksymisestä. Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä nämä toimielimet toimivat tasavertaisina lainsäätäjinä. Joissakin erityistapauksissa voidaan soveltaa muita menettelyjä.

Talousarviovalta 

Parlamentin ja neuvoston on päästävä yhteisymmärrykseen EU:n vuotuisesta talousarviosta. Lue lisää menettelystä.

Valvontavalta 

Parlamentin jäsenet valvovat EU:n toimielinten ja erityisesti toimeenpanovaltaa käyttävän Euroopan komission toimintaa.

Kansalliset parlamentit EU 

Ota selvää siitä, millä tavoin Euroopan parlamentti tekee yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa EU-asioissa.

EP Lissabonin sopimuksen jälkeen 

EU:n perussopimuksia on tarkistettu viimeksi Lissabonin sopimuksessa, jolla lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa. Lue asiasta tarkemmin.