Pozițiile în primă lectură ale Consiliului

În cursul procedurii legislative ordinare, Consiliul adoptă o poziție în primă lectură în cazul în care nu poate aproba poziția în primă lectură a Parlamentului.

Consiliul transmite apoi poziția sa în primă lectură Parlamentului, pentru a doua lectură.

Parlamentul poate, în termen de trei luni de la data transmiterii (care poate fi prelungit cu încă o lună):

  • să aprobe poziția Consiliului fără amendamente. Actul se consideră adoptat în forma care corespunde poziției Consiliului.
  • să decidă să nu acționeze. Actul se consideră adoptat în forma care corespunde poziției Consiliului.
  • să adopte amendamente la poziția Consiliului. Parlamentul adoptă poziția sa în a doua lectură cu majoritatea membrilor care îl compun și o transmite Consiliului pentru a doua sa lectură și Comisiei, pentru aviz.
  • să respingă poziția Consiliului. Actul nu este adoptat și procedura este astfel încheiată.