Infografice

Infograficele animate, elaborate de către Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, sunt ghiduri vizuale și interactive actualizate în mod periodic, cu ajutorul cărora puteți obține informațiile de care aveți nevoie cu privire la diferite subiecte complexe.Mai multe materiale vizuale sunt disponibile în:Depozitul de ilustrații

21-09-2022 - 12:17

Acest site oferă date și cifre esențiale despre Parlamentul European și deputații în Parlamentul European, atât pentru actuala legislatură, cât și pentru toate mandatele anterioare de la introducerea alegerilor directe în 1979. Puteți selecta date începând cu 1979, la trei momente din fiecare legislatură (începutul, mijlocul și sfârșitul fiecărei legislaturi).

18-07-2022 - 17:33

Deși există un vast cadru juridic internațional privind protecția copiilor și a drepturilor acestora, copiii migranți în situație nereglementară se confruntă cu numeroase obstacole pe parcursul migrației și după aceasta. Situația este deosebit de dificilă pentru copiii care migrează singuri sau sunt separați de părinți în timpul călătoriei. Acest grafic informativ vă va ajuta să vedeți drumul lor spre UE și în interiorul acesteia, de la problemele cu care se confruntă, până la primirea, tratamentul și transferul lor și procesele de returnare.

29-06-2022 - 00:00

Uniunea Europeană a creat un instrument inovator, Next Generation EU (NGEU), pentru a contracara criza declanșată de pandemia de COVID-19 și pentru a ajuta economiile și societățile statelor sale membre să devină mai sustenabile, mai digitale și mai favorabile incluziunii. Acest infografic interactiv urmărește modul în care statele membre elaborează și pun în aplicare planurile lor de redresare și reziliență finanțate prin NGEU.

07-06-2022 - 16:23

Uniunea Europeană pregătește o revizuire majoră a politicii sale în domeniul climei și al energiei, în acord cu obiectivele Pactului verde european. Legea europeană a climei stabilește un obiectiv de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu 1990, și de atingere a neutralității climatice până în 2050. Acest infografic interactiv prezintă modul în care statele membre ale UE își urmăresc obiectivele de neutralitate climatică.