Infografice

Infograficele animate, elaborate de către Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, sunt ghiduri vizuale și interactive actualizate în mod periodic, cu ajutorul cărora puteți obține informațiile de care aveți nevoie cu privire la diferite subiecte complexe.Mai multe materiale vizuale sunt disponibile în:Depozitul de ilustrații

01-06-2021 - 00:00

Introducerea tehnologiei 5G va avea un impact considerabil asupra unei game largi de aspecte ale vieții noastre. Explorați ce știm despre tehnologie cu ajutorul cartografiei noastre vizuale — care acoperă contextul politic și de reglementare al tehnologiei 5G, efectele probabile asupra mediului de afaceri, preocupările în materie de sănătate și securitatea cibernetică, precum și detaliile tehnologiei în sine. De la o vedere de panoramă, măriți imaginea pentru a avea acces la mai multe detalii, inclusiv interviuri cu experți și grafice explicative.

02-10-2020 - 00:00

FTJ are scopul de a ajuta regiunile carbonifere și regiunile cu cea mai mare intensitate a emisiilor industriale de gaze cu efect de seră să facă față provocărilor tranziției către neutralitatea climatică până în 2050 și să își reducă emisiile cu cel puțin 50% până în 2030. Acest infografic oferă informații detaliate cu privire la fondurile alocate și ilustrează metoda de alocare folosită pentru distribuirea fondurilor UE către toate statele membre.

30-09-2020 - 00:00

În politica sa externă, UE urmărește instaurarea păcii și securității în lume. Acest infografic interactiv analizează și explică contribuția Uniunii Europene la promovarea păcii și securității la nivel internațional, prin diversele sale politici și instrumente externe și prin relațiile sale cu țări, regiuni și organizații internaționale din întreaga lume. De asemenea, infograficul completează indicele Normandia, care măsoară amenințările la adresa păcii și securității în lume, facilitând vizualizarea rezultatelor și oferind o perspectivă globală asupra complexității noțiunii de pace în lumea modernă.

20-02-2020 - 00:00

Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene (CFM) stabilește nivelul maxim al resurselor („plafonul”) pentru fiecare categorie majoră de cheltuieli ale Uniunii Europene („rubrică”) pentru o perioadă de șapte ani. Pe lângă a fi un plan financiar, acesta oferă și o viziune asupra priorităților Uniunii Europene pe termen lung. Dat fiind că CFM 2014-2020 se apropie de sfârșit, Uniunea Europeană a început negocierile pe tema viitorului buget pe termen lung. Acest infografic prezintă pozițiile adoptate de diferitele instituții europene față de propunerile pentru un nou CFM 2021-2027.