Последни новини

What's new?

21-02-2020 - 10:32
Calender red and grey

Акценти

Последни прессъобщения

  Discussions kick off among MEPs and national MPs on economic governance

19-02-2020
EMPL ECON

MEPs and members of national parliaments kicked off their two-day yearly gathering on Tuesday, dedicated to discussing EU economic governance.

 

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

20-02-2020 - 09:06
EMPL Заседание
18-02-2020 - 17:23
EMPL Заседание
17-02-2020 - 16:04
EMPL Заседание

Приветствие

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Добре дошли на уебстраницата на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL).

Комисията EMPL отговаря за заетостта и всички аспекти на социалната политика, включително условията на труд, социалната сигурност, социалното приобщаване и социалната закрила; свободното движение на работници и пенсионери; правата на работниците и служителите; мерките за здравословни и безопасни условия на труд; Европейския социален фонд; политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации; социалния диалог; и всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак. Ние отговаряме и за отношенията с пет агенции: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейска фондация за обучение (ETF) и новосъздадения Европейски орган по труда (ЕОТ).

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки