Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Odpovednost za škody
na životním prostredí
Znecištení ovzduší
Skleníkové plyny
Program "Auto Oil II"
Elektronický odpad
Odpad z obalu
Bezpecnost potravin
GMO
Tabák
Boj s hlukem
Kosmetické výrobky
Lidské tkáne a bunky
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR on Cosmetics


Úplný zákaz zkoušení kosmetických výrobku na zvíratech je na obzoru

Zkoušení kosmetických výrobku na zvíratech je vec, která málokoho nechává klidným. Zahrnuje radu otázek, jako napr. ochranu zdraví spotrebitele, ochranu zvírat, zákony mezinárodního obchodu a konkurenceschopnost evropských kosmetických firem. Puvodní smernici Evropské unie z devadesátých let, která zakazovala prodej kosmetických složek zkoušených na zvíratech, došel dech. V soucasné dobe byla schválena novela, která stanovuje casový rámec pro zákaz zkoušení kosmetických prípravku na zvíratech v EU. Díky Evropskému parlamentu tento zákon zakazuje také prodej kosmetických výrobku a jejich složek zkoušených na zvíratech, a to vcetne tech, které pocházejí ze zemí mimo EU.

U výrobku, jako napr. make-upu, rtenek, sprchových gelu a šampónu musí být testován jejich vliv na bezpecnost a zdraví lidí, avšak pokusy na zvíratech se stávají tercem rostoucí kritiky. Podle spolku na ochranu zvírat se v EU za úcelem vývoje a testování kosmetických výrobku každorocne používá kolem 38.000 zvírat. Vzhledem k tomu, že 9.000 složek kosmetických výrobku již byl vyzkoušeno a jsou prumyslu k dispozici, se navíc ozývají hlasy, že neexistuje naléhavá potreba testování nových složek na zvíratech.

Predpokládalo se, že prodej kosmetických složek testovaných na zvíratech bude zakázán smernicí EU do roku 1998, avšak zákaz nevešel v platnost. Hlavními duvody byl nedostatek alternativních testovacích metod a nutnost dodržovat predpisy Svetové obchodní organizace, které mají zabránit diskriminaci výrobku pocházejících ze zemí mimo EU. Ve svém nejnovejším pokusu tento problém rešit prišla Komise s návrhem zakázat testování na zvíratech, nikoli však prodej výrobku zkoušených na zvíratech. Zákaz testování na zvíratech se mel týkat konecných produktu a jejich složek.

Parlament argumentoval tím, že zakázat testování na zvíratech v Evrope nestací. Poslanci se domnívali, že je nutno podporit zámer predchozí smernice zakázat v Evropské unii prodej výrobku testovaných na zvíratech kdekoli na svete, protože by se tento zákaz týkal výrobku testovaných mimo zeme EU. To by zajistilo, že by tyto výrobky nebylo možno dovážet do Evropy, pokusy na zvíratech by se neprenesly do zemí mimo Evropskou unii a evropské kosmetické firmy by tak nebyly proti firmám se sídlem mimo EU v nevýhode.

Jasné termíny týkající se ukoncení pokusu na zvíratech

V prubehu následujících vyjednávání se Evropský parlament a Rada ministru podstatne rozcházely v názoru na to, zda je nutno zavést termíny pro ukoncení pokusu na zvíratech. Ministri se domnívali, že bezpecnost a zdraví spotrebitelu mají prednost a v prípade, že nejsou k dispozici alternativní testy, prísné a pevné termíny by se zavádet nemely. Parlament naopak trval na zavedení pevných termínu, od kdy by byly pokusy a prodej zcela zakázány, pricemž v tomto opatrení spatroval nejlepší zpusob, jak urychlit rozvoj alternativních testovacích metod.

Po urputném vyjednávání se nakonec Parlament a Rada dohodly, že testování konecných kosmetických výrobku na zvíratech zakáží zákonem ve všech zemích EU pocínaje rokem 2004. Navíc se dohodly, že postupne zavedou zákaz testování kosmetických složek, pri nichž se používají zvírata, a také – aby se zákon vztahoval i na dovoz – zákaz veškerého prodeje výrobku a složek testovaných na zvíratech, který by platil v zemích EU. Tyto zákazy budou zavedeny, až budou vyvinuty alternativní testovací metody, pricemž nejzazším termínem pro jejich zavedení je rok 2009.

Tri typy testu, které je obtížné nahradit, budou používány i nadále až do roku 2013, poté však bude zaveden zákaz prodeje výrobku, u nichž jsou tyto testy používány bez ohledu na to, zda byly vyvinuty alternativní testy. Termín 2013 muže být posunut, avšak v tomto smeru bude mít v patricnou dobu konecné slovo Parlament, a to pri spolurozhodovací procedure. Nové alternativní testovací metody budou overeny Evropskou unií, musejí však s ohledem na nutnost dodržet mezinárodní obchodní predpisy vzít v úvahu vývoj v zemích OECD.

Legislativa také zavádí zákaz urcitých látek, které jsou s ohledem na lidský reprodukcní systém karcinogenní, mutagenní nebo toxické. Navíc díky Parlamentu byla zdokonalena pravidla pro oznacování kosmetických výrobku tak, aby zákazníci meli informace o dobe jejich použitelnosti a byli si vedomi možnosti potenciálních alergických reakcí.

Spolky na ochranu zvírat se dokonce zasazovaly o drívejší zavedení zákazu testování na zvíratech, avšak vzhledem k tvrdému odporu Rady týkajícímu se zavedení termínu zákazu a s vedomím, že kosmetický prumysl potrebuje cas na adaptaci, oznacují poslanci konecný výsledek jednání za významný krok kupredu.

   
Zpravodajové:
  
Kosmetické výrobky : pokusy na zvíratech: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Úrední vestník - záverecné verze:
  
Kosmetické výrobky : pokusy na zvíratech

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004