Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Odpovědnost za škody
na životním prostředí
Znečištění ovzduší
Skleníkové plyny
Program "Auto Oil II"
Elektronický odpad
Odpad z obalů
Bezpečnost potravin
GMO
Tabák
Boj s hlukem
Kosmetické výrobky
Lidské tkáně a buňky
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Environmental Policy
> Consumer Protection
> EPP-ED Group


Úplný zákaz zkoušení kosmetických výrobků na zvířatech je na obzoru

Zkoušení kosmetických výrobků na zvířatech je věc, která málokoho nechává klidným. Zahrnuje řadu otázek, jako např. ochranu zdraví spotřebitele, ochranu zvířat, zákony mezinárodního obchodu a konkurenceschopnost evropských kosmetických firem. Původní směrnici Evropské unie z devadesátých let, která zakazovala prodej kosmetických složek zkoušených na zvířatech, došel dech. V současné době byla schválena novela, která stanovuje časový rámec pro zákaz zkoušení kosmetických přípravků na zvířatech v EU. Díky Evropskému parlamentu tento zákon zakazuje také prodej kosmetických výrobků a jejich složek zkoušených na zvířatech, a to včetně těch, které pocházejí ze zemí mimo EU.

U výrobků, jako např. make-upu, rtěnek, sprchových gelů a šampónů musí být testován jejich vliv na bezpečnost a zdraví lidí, avšak pokusy na zvířatech se stávají terčem rostoucí kritiky. Podle spolků na ochranu zvířat se v EU za účelem vývoje a testování kosmetických výrobků každoročně používá kolem 38.000 zvířat. Vzhledem k tomu, že 9.000 složek kosmetických výrobků již byl vyzkoušeno a jsou průmyslu k dispozici, se navíc ozývají hlasy, že neexistuje naléhavá potřeba testování nových složek na zvířatech.

Předpokládalo se, že prodej kosmetických složek testovaných na zvířatech bude zakázán směrnicí EU do roku 1998, avšak zákaz nevešel v platnost. Hlavními důvody byl nedostatek alternativních testovacích metod a nutnost dodržovat předpisy Světové obchodní organizace, které mají zabránit diskriminaci výrobků pocházejících ze zemí mimo EU. Ve svém nejnovějším pokusu tento problém řešit přišla Komise s návrhem zakázat testování na zvířatech, nikoli však prodej výrobků zkoušených na zvířatech. Zákaz testování na zvířatech se měl týkat konečných produktů a jejich složek.

Parlament argumentoval tím, že zakázat testování na zvířatech v Evropě nestačí. Poslanci se domnívali, že je nutno podpořit záměr předchozí směrnice zakázat v Evropské unii prodej výrobků testovaných na zvířatech kdekoli na světě, protože by se tento zákaz týkal výrobků testovaných mimo země EU. To by zajistilo, že by tyto výrobky nebylo možno dovážet do Evropy, pokusy na zvířatech by se nepřenesly do zemí mimo Evropskou unii a evropské kosmetické firmy by tak nebyly proti firmám se sídlem mimo EU v nevýhodě.

Jasné termíny týkající se ukončení pokusů na zvířatech

V průběhu následujících vyjednávání se Evropský parlament a Rada ministrů podstatně rozcházely v názoru na to, zda je nutno zavést termíny pro ukončení pokusů na zvířatech. Ministři se domnívali, že bezpečnost a zdraví spotřebitelů mají přednost a v případě, že nejsou k dispozici alternativní testy, přísné a pevné termíny by se zavádět neměly. Parlament naopak trval na zavedení pevných termínů, od kdy by byly pokusy a prodej zcela zakázány, přičemž v tomto opatření spatřoval nejlepší způsob, jak urychlit rozvoj alternativních testovacích metod.

Po urputném vyjednávání se nakonec Parlament a Rada dohodly, že testování konečných kosmetických výrobků na zvířatech zakáží zákonem ve všech zemích EU počínaje rokem 2004. Navíc se dohodly, že postupně zavedou zákaz testování kosmetických složek, při nichž se používají zvířata, a také – aby se zákon vztahoval i na dovoz – zákaz veškerého prodeje výrobků a složek testovaných na zvířatech, který by platil v zemích EU. Tyto zákazy budou zavedeny, až budou vyvinuty alternativní testovací metody, přičemž nejzazším termínem pro jejich zavedení je rok 2009.

Tři typy testů, které je obtížné nahradit, budou používány i nadále až do roku 2013, poté však bude zaveden zákaz prodeje výrobků, u nichž jsou tyto testy používány bez ohledu na to, zda byly vyvinuty alternativní testy. Termín 2013 může být posunut, avšak v tomto směru bude mít v patřičnou dobu konečné slovo Parlament, a to při spolurozhodovací procedůře. Nové alternativní testovací metody budou ověřeny Evropskou unií, musejí však s ohledem na nutnost dodržet mezinárodní obchodní předpisy vzít v úvahu vývoj v zemích OECD.

Legislativa také zavádí zákaz určitých látek, které jsou s ohledem na lidský reprodukční systém karcinogenní, mutagenní nebo toxické. Navíc díky Parlamentu byla zdokonalena pravidla pro označování kosmetických výrobků tak, aby zákazníci měli informace o době jejich použitelnosti a byli si vědomi možnosti potenciálních alergických reakcí.

Spolky na ochranu zvířat se dokonce zasazovaly o dřívější zavedení zákazu testování na zvířatech, avšak vzhledem k tvrdému odporu Rady týkajícímu se zavedení termínů zákazu a s vědomím, že kosmetický průmysl potřebuje čas na adaptaci, označují poslanci konečný výsledek jednání za významný krok kupředu.

   
Zpravodajové:
  
Kosmetické výrobky : pokusy na zvíratech: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Úrední vestník - záverecné verze:
  
Kosmetické výrobky : pokusy na zvíratech

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004