Jautājumi, ko bieži saņem EP Preses dienests 

 

Kā EP deputāti dara savu darbu? Kāda ir Eiropas Parlamenta nozīme ES budžeta uzraudzībā? Kā veidojas EP politiskās grupas? Atbildes uz šiem un citiem bieži uzdotiem jautājumiem par Parlamentu izklāstītas šajā bieži uzdoto jautājumu sadaļā.


Šeit jūs atradīsiet plašu informāciju par Parlamenta ikdienas darbību, Eiropas vēlēšanām, EP deputātu ikdienas darbu utt. Šajā sadaļā iekļautos jautājumus un atbildes regulāri atjaunina, lai aptvertu tematus, kas pašreiz interesē plašsaziņas līdzekļus. Katrā iedaļā ir ietvertas saites uz papildu informāciju, kas atrodama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Ja rodas papildu jautājumi, sazinieties ar EP Runaspersonas nodaļu.

Ja preses pārstāvjiem rodas jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta komiteju darbu, sazinieties ar preses dienestu.

Kontaktinformācija: Runaspersona un preses dienests.