Ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά στο Γραφείο του Εκπροσώπου Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 

Με ποιον τρόπο εργάζονται οι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ), τι μισθό λαμβάνουν και ποιες είναι οι δαπάνες τους; Στην παρούσα ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» θα βρείτε απαντήσεις στις πιο πάνω αλλά και σε άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους εργασίας και τις δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου.


Οι ενότητες που ακολουθούν περιέχουν ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινή λειτουργία του Κοινοβουλίου καθώς και σχετικά με τις εκλογές, το έργο των ΒΕΚ, την δημιουργία των πολιτικών ομάδων και πολλά άλλα. Η ενότητα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ενημερώνεται τακτικά ώστε να περιλαμβάνει θέματα τρέχοντος και σταθερού ενδιαφέροντος για τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε ενότητα περιέχει συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Σε περίπτωση που έχετε πρόσθετες ερωτήσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Εκπροσώπου Τύπου του ΕΚ. Εάν πρόκειται για ερωτήσεις εκ μέρους μέσου μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το έργο των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τύπου.


Στοιχεία επικοινωνίας της Μονάδας Εκπροσώπου Τύπου και της Υπηρεσίας Τύπου