Často kladené otázky (FAQ) Časté otázky kladené oddeleniu hovorcu Parlamentu 

 

Ako pracujú poslanci EP? Akú úlohu zohráva Parlament pri dohliadaní na rozpočet EÚ? Ako vznikajú politické skupiny? Táto časť uvádza odpovede na tieto a ďalšie často kladené otázky týkajúce sa Parlamentu.


Nasledujúce bloky obsahujú širokú škálu informácií o každodennom fungovaní Parlamentu, voľbách do Európskeho parlamentu, dennej práci poslancov EP a mnohom inom. Výber otázok a odpovedí sa pravidelne aktualizuje, aby obsahoval témy, ktoré médiá zaujímajú. Každý blok obsahuje odkazy na ďalšie informácie dostupné na webovom sídle Európskeho parlamentu.


Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na oddelenie hovorcu EP.

V prípade mediálnych otázok týkajúcich sa práce výborov Európskeho parlamentu sa obráťte na tlačové oddelenie.


Kontaktné údaje hovorcu a tlačového oddelenia.