Najczęściej zadawane pytania kierowane do Działu Rzecznika Parlamentu Europejskiego  

 

Jak wygląda praca posłów do Parlamentu Europejskiego? Jaką rolę odgrywa Parlament w nadzorowaniu budżetu UE? W jaki sposób powstają grupy polityczne? W sekcji „Najczęściej zadawane pytania” można znaleźć odpowiedzi na powyższe oraz inne najczęściej zadawane pytania dotyczące Parlamentu.


Kolejne sekcje zawierają szeroki zakres informacji na temat codziennej organizacji pracy Parlamentu, wyborów europejskich, pracy posłów oraz  wielu innych spraw. Wybór pytań i odpowiedzi jest regularnie aktualizowany, tak aby uwzględnić elementy, którymi stale i na bieżąco interesują się media. Każda sekcja zawiera linki do dodatkowych informacji dostępnych w witrynie internetowej Parlamentu Europejskiego.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Rzecznika Parlamentu Europejskiego.

W przypadku pytań mediów dotyczących prac komisji Parlamentu Europejskiego należy kontaktować się z Biurem Prasowym.


Dane kontaktowe Działu Rzecznika i Biura Prasowego.