Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Vykstant įprastai teisėkūros procedūrai Taryba per pirmąjį svarstymą priima poziciją, jei ji nepritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Parlamento pozicijai.

Taryba perduoda savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją Parlamentui antrajam svarstymui.

Parlamentas gali per tris mėnesius (šis terminas gali būti pratęstas dar vienu mėnesiu):

  • patvirtinti Tarybos poziciją be pakeitimų: aktas laikomas priimtu ta redakcija, kuri atitinka Tarybos poziciją,
  • nuspręsti nesiimti jokių veiksmų: aktas laikomas priimtu ta redakcija, kuri atitinka Tarybos poziciją,
  • priimti Tarybos pozicijos pakeitimus: Parlamentas priima savo poziciją per antrąjį svarstymą visų savo narių balsų dauguma ir perduoda ją Tarybai antrajam svarstymui ir Komisijai, kuri pateikia savo nuomonę,
  • atmesti Tarybos poziciją: aktas nepriimamas ir procedūra laikoma užbaigta.