Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Under det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar rådet en ståndpunkt vid första behandlingen om det inte godkänner Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Rådet skickar sin ståndpunkt till parlamentet för en andra behandling. Parlamentet kan inom tre månader (vilket kan förlängas med ytterligare en månad) göra följande:

  • Godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar. Akten anses antagen i den lydelse som motsvarar rådets ståndpunkt.
  • Besluta att inte agera. Akten anses antagen i den lydelse som motsvarar rådets ståndpunkt.
  • Föreslå ändringar i rådets ståndpunkt. Parlamentet antar sin ståndpunkt vid andra behandlingen med en majoritet av sina ledamöter och skickar den till rådet för dess andra behandling och till kommissionen för yttrande.
  • Avvisa rådets ståndpunkt. Akten anses som icke antagen och förfarandet är därmed avslutat.