Chystané akce

Wooden gavel on top of book on a wooden table. European flag illustration.
Jiné události LIBE

On 4 December 2023, an Inter-parliamentary meeting on the Situation of the Rule of Law in the EU will take place.

Illustration and practical information about the event on the participation of persons with disabilities in the electoral process. The illustration shows a polling station surrounded by five persons. From left to right: a person who walks on crutches, a person in a wheel cahir, a person with a prostetic arm, a person accompanied by a guide dog, a person with an arm amputated
Jiné události EMPL

This Interparliamentary Committee Meeting will gather national Parliamentarians, Members from EMPL, AFCO, PETI and other committees, Council and Commission representatives, as well as representatives from main relevant NGOs. President Metsola will do welcoming words via video message.

Internet user booking a trip
Slyšení IMCO

An IMCO hearing on the performance of the Package Travel Directive and Consumer Protection will provide a platform for a discussion between Members, the Commission, and experts on the topic. It will shed light on the weaknesses exposed by the Covid pandemic and provide insights into this evolving landscape.

EPRS event on 5 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

NEW TIME: 13:00-14:30

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels and broadcasted live on Webex. The registration is mandatory only for people who have not an EP acccreditation or EU security badge; deadline 30 November.

EPRS event on 6 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels and broadcasted live on Webex. The registration is mandatory only for people who have not an EP acccreditation or EU security badge; deadline 4 December.

Multigovernance
Slyšení AFCO

The aim of multilevel governance is to ensure that decisions are made collectively, with the participation of all levels of government and stakeholders, while strengthening both democratic representation and public trust in decision-making processes. The purpose of this hearing is to look into the role of the European Economic and Social Committee (EESC) and the European Committee of the Regions (CoR) and to provide inputs on how to improve multilevel governance.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Semináře EPRS

What is the EU doing to step up its defence and to promote peace?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Suzana Anghel, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Aerial view of Sagrada Familia in Barcelona, Spain
Jiné události PETI

From 18 to 20 December 2023, eleven MEPs will travel to Barcelona, Spain, to engage with residents and representatives of the regional authorities, with the aim of assessing the language immersion model in Catalonia.

Slyšení

Podle článku 193 jednacího řádu může výbor uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů, plakátů a příspěvků přednášejících.

Semináře

Semináře jsou pořádány tematickými sekcemi a oddělením vědeckých prognóz (STOA) a konají se v souladu s finančním nařízením. Nemusí být vždy přístupné veřejnosti, mohou se však konat v průběhu schůze výboru.

Tematická diskusní fóra a diskuze o knihách pořádané EPRS

Tematická diskusní fóra a diskuze o knihách pořádané EPRS

Jiné události

Ostatní události v oblasti politiky.