Infografiky

Animovaná informační grafika, kterou zveřejňuje výzkumná služba Evropského parlamentu, zahrnuje vizuální a interaktivní průvodce, které jsou pravidelně aktualizovány a mají Vám pomoci najít informace, které potřebujete, jež se týkají složitých otázek.Další vizuální obsah:Grafická databáze.

01-06-2021 - 00:00

Zavedení technologie 5G bude mít značný dopad na celou řadu aspektů našeho života. Naše znalosti o této technologii můžete prozkoumat s pomocí naší vizuální mapy – která zahrnuje politický a regulační kontext technologie 5G, její pravděpodobné dopady na podnikání, obavy o zdraví a kybernetickou bezpečnost, jakož i podrobnosti o této technologii samotné. Ze zobrazení celkového přehledu můžete přejít na zobrazení podrobnějších informací, které zahrnují rozhovory s odborníky a vysvětlující obrázky.

02-10-2020 - 00:00

Cílem Fondu pro spravedlivou transformaci je podporovat uhelné regiony a regiony s nejvyšší mírou intenzity průmyslových emisí skleníkových plynů, aby mohly čelit výzvám, které s sebou nese přechod k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, a aby do roku 2030 snížily své emise alespoň o 50 %. Tato infografika poskytuje podrobné informace o přidělených finančních prostředcích a ukazuje, jakým způsobem jsou prostředky EU rozdělovány mezi všechny členské státy.

30-09-2020 - 00:00

Ve své zahraniční politice je EU vedena snahou o dosažení míru a bezpečnosti ve světě. V této interaktivní infografice je názorně vysvětleno, jak Evropská unie přispívá prostřednictvím nejrůznějších vnějších politik a nástrojů a také svými vztahy se zeměmi, regiony a mezinárodními organizacemi z celého světa k prosazování mezinárodního míru a bezpečnosti. Slouží také jako doplnění tzv. normandského indexu, kterým se měří ohrožení míru a bezpečnosti ve světě. Kromě vizualizace jeho výsledků nabízí také globální pohled na komplexní charakter míru v moderním světě.

20-02-2020 - 00:00

Víceletý finanční rámec (VFR) Evropské unie stanoví maximální výši zdrojů („stropy“) pro každou z hlavních kategorií výdajů EU („okruh“) na období sedmi let. Tento rámec není pouze finančním plánem, ale poskytuje také vizi dlouhodobých priorit EU. Vzhledem k tomu, že VFR na období let 2014 až 2020 končí, zahájila EU jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu. Následující graf zobrazuje pozici jednotlivých orgánů a institucí EU k návrhům nového VFR na období 2021-2027.