Infografiky

Animovaná informační grafika, kterou zveřejňuje výzkumná služba Evropského parlamentu, zahrnuje vizuální a interaktivní průvodce, které jsou pravidelně aktualizovány a mají Vám pomoci najít informace, které potřebujete, jež se týkají složitých otázek.Další vizuální obsah:Grafická databáze.

21-09-2022 - 12:15

Tyto internetové stránky poskytují klíčová fakta a čísla o Evropském parlamentu a jeho poslancích a poslankyních, a to jak pro stávající volební období, tak pro všechna předchozí volební období od zavedení přímých voleb v roce 1979. Údaje můžete vybírat počínaje rokem 1979, a to vždy ze třech různých momentů každého volebního období (počátek, střed a konec daného volebního období).

18-07-2022 - 17:33

Přestože existuje komplexní mezinárodní právní rámec pro ochranu dětí a jejich práv, čelí děti během nelegální migrace i po ní mnoha překážkám. Situace je obzvláště těžká pro děti, které migrují samy nebo se během cesty odloučí od svých rodičů. Tato infografika vám jejich cestu do EU a po ní ukáže podrobněji, od problémů, s nimiž se mohou setkat, přes jejich přijímání a zacházení s nimi až po relokaci a návrat.

29-06-2022 - 00:00

Next Generation EU (NGEU) je průlomový nástroj, který EU vytvořila, aby dokázala lépe čelit krizi způsobené koronavirovou pandemií a aby pomohla členským státům ve snaze o to, aby jejich ekonomiky a společnosti byly udržitelnější, digitální a inkluzivnější. Tato interaktivní infografika ukazuje, jak si členské státy vedou při přípravě a provádění plánů na oživení a odolnost, které jsou z nástroje NGEU financovány.

07-06-2022 - 16:23

Evropská unie připravuje zásadní revizi své politiky v oblasti klimatu a energetiky v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu. Evropský právní rámec pro klima stanovuje, že do roku 2030 se mají čisté emise skleníkových plynů snížit nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 má Unie dosáhnout klimatické neutrality. Tato interaktivní infografika sleduje, jak členské státy postupují při plnění cílů klimatické neutrality.