Infografikák

Az Európai Parlament Kutatószolgálata által készített, rendszeresen frissített animált infografikák olyan vizuális és interaktív útmutatók, amelyek segítenek összetett kérdésekkel kapcsolatban megtalálni a szükséges információt.További vizuális tartalom itt:Grafikontárház

01-06-2021 - 00:00

Az 5G technológia bevezetése életünk számos aspektusára jelentős hatást gyakorol majd. Vizuális térképünk segítségével tanulmányozhatja, mit tudunk a technológiáról és azon belül az 5G politikai és szabályozási hátteréről, az üzleti szférára, az egészségügyi kérdésekre és a kiberbiztonságra gyakorolt várható hatásairól, valamint a technológia részleteiről. Ha ráközelít az áttekintő ábrára, részletesebb információkhoz jut, például szakértőkkel folytatott interjúkat hallgathat meg és magyarázó ábrákat tekinthet meg.

02-10-2020 - 00:00

A MÁTA célja, hogy támogassa a széntermelő és a legintenzívebb ipari üvegházhatásúgáz-kibocsátással rendelkező régiókat abban, hogy szembenézzenek a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére való átállás által jelentett kihívásokkal, és hogy 2030-ig legalább 50%-kal csökkentsék a kibocsátást. Ez az infografika részletes információkkal szolgál a biztosított finanszírozásról, és szemlélteti az uniós források valamennyi tagállam közötti elosztásának módszerét.

30-09-2020 - 00:00

Külpolitikájában az EU-t az a cél vezérli, hogy békét és biztonságot teremtsen a világban. Az interaktív infografika célja, hogy elemezze és elmagyarázza, hogyan járul hozzá az Európai Unió a béke és a biztonság nemzetközi előmozdításához külső politikái és eszközei révén, valamint a világ országaival, régióival és nemzetközi szervezeteivel fenntartott kapcsolatain keresztül. Kiegészíti a békét és a biztonságot fenyegető veszélyeket mérő normandiai mutatót is, megjelenítve annak eredményeit és átfogó képet adva a béke fogalmának összetettségéről a modern világban.

20-02-2020 - 00:00

Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete hétéves időszakra határozza meg a források maximális szintjét (felső határ) az uniós kiadások minden egyes fő kategóriájában (fejezet). Amellett, hogy ez egy költségvetési terv, az EU hosszú távú prioritásait is tükrözi. Mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret a végéhez közeledik, az EU tárgyalásokat kezdett a következő hosszú távú költségvetésről. Ez az infografika a különböző uniós intézmények álláspontját mutatja be a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretről szóló javaslatokkal kapcsolatban.