Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
Telekommunikācijas
Internets
Autortiesības /
Informācijas sabiedrība
TV un filmu industrija
Enerģijas tirgus liberalizācija
Atjaunīgā enerģija
Zinātne
(6.bāzes programma)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Enerģētikas pakete Eiropai - enerģijas lietotāju brīva izvēle

Tāpat kā izvēloties pārtikas produktus lielveikalā, arī patērējot enerģiju, nākotnē Eiropas iedzīvotāji varēs izvēlēties, no kā to pirkt un par kādu cenu. Šobrīd daudzās ES valstīs elektrības piegādes jomā pastāv monopols. Konkurences trūkums izraisa augstas cenas, kas negatīvi ietekmē gan ekonomiku, gan enerģijas patērētāju maciņus. Jaunie ES noteikumi turpmāk ļaus klientam izvēlēties savu elektrības un gāzes piegādātāju, kā arī veidu, kādā tās saražotas. Stingrie noteikumi radīti, lai novērstu jebkādus turpmākos šķēršļus tirgus konkurencei. Šo tiesību aktu izstrādes laikā Eiropas Parlaments no savas puses nepiekāpīgi aizstāvēja tieši enerģijas patērētāju intereses.

No 2007. gada 1. jūlija iedzīvotāji varēs brīvi izvēlēties energoapgādes uzņēmumus, kamēr juridiskām personām tas būs atļauts jau no 2004. gada 1. jūlija. Līdz ar to iedzīvotājiem brīvas izvēles iespējas būs vēlāk, nekā Parlaments to sākotnēji vēlējās. 2003. gada 4. jūnijā Parlaments piekrita šo termiņu pagarināt, panākot kompromisu ar Ministru padomē pārstāvētajām valdībām, lai jautājuma risināšana vispār virzītos uz priekšu.

Līdz šim Eiropas Savienībā spēkā esošie noteikumi nerada īstus priekšnoteikumus konkurencei enerģētikas tirgū. Īpaši skaidri tas iezīmējās trīs jomās. Pirmkārt, lietotāju iespējas izvēlēties energoapgādes uzņēmumu ir ierobežotas, un viņi ne vienmēr var izšķirties par izdevīgāko piedāvājumu. Otrkārt, atsevišķo dalībvalstu atšķirīgie konkurences priekšnoteikumi enerģētikas tirgū traucē godīgai konkurencei visas Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to enerģētikas tirgū Eiropas iekšējā tirgus radītās priekšrocības netiek pilnībā izmantotas. Treškārt, pārrobežu elektrības tirdzniecības attīstība ir apstājusies, jo nav pietiekami daudz pārvades līniju vai arī pārvades izmaksas nav ne saskaņotas, ne precīzi aprēķinātas.

Enerģētikas tirgus bez šķēršļiem

Jaunās direktīvas likvidē šķēršļus šajā tirgū. Parlaments gādāja par to, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta enerģijas lietotāju aizsardzībai. Deputāti panāca, ka elektrības saņēmēji jau ar reklāmas prospektu un rēķinu starpniecību var precīzi noteikt, kādu daļu no to saņemtās elektrības ražo kodolspēkstacijās un kādu daļu iegūst no reģeneratīvajiem energoresursiem (piemēram, vēja enerģija). Mainoties līguma noteikumiem, klienti bez sarežģītām formalitātēm var izvēlēties citu piegādātāju. Saskaņā ar deputātu vēlmi līgumi un rēķini jāsastāda viegli saprotamā valodā, lai potenciālie enerģijas lietotāji varētu bez pūlēm salīdzināt dažādu piegādātāju cenas.

Lai klienti varētu saņemt elektrību arī no attālām spēkstacijām, esošajiem enerģētikas uzņēmumiem par maksu jāļauj konkurentiem izmantot to virszemes pārvades līnijas. Veicinot šādu konkurenci, enerģētikas uzņēmumos juridiski jānoformē pārvades funkcijas nodalīšana no enerģijas ražošanas un realizācijas. Taču attiecībā uz tīkliem bieži pastāv līdzšinējā piegādātāja monopols. Arī šīs tīklu infrastruktūras viņiem būs jāļauj izmantot jaunajiem piegādātājiem, radot vienlīdzīgas tirgus iespējas. Par noteikumu ievērošanu rūpējas dalībvalstis kopā ar Eiropas Komisiju.

Pretēji deputātu prasībām stingrāki noteikumi kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas fondu izmantošanai (saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu) netika ieviesti. Tomēr nākotnē Eiropas Komisija vēlas sagatavot gada ziņojumus par to, kā enerģētikas koncerni izmanto šo fondu līdzekļus. Tādā veidā Parlamentam ir iespēja izdarīt spiedienu, ja koncerni tos izmanto nevis paredzētajiem uzdevumiem, bet gan, piemēram, citu projektu finansēšanai, kas neatbilst šo fondu mērķiem.

Pilnīga konkurences nodrošināšana

Tomēr konkurence nedrīkst radīt situāciju, ka kāds enerģijas lietotājs vairs nevarētu izmantot energoapgādes uzņēmumu pakalpojumus. Tāpēc Parlaments pieņēma lēmumu par pasākumiem energoapgādes nodrošināšanai. Katram klientam - tai skaitā, piemēram, mazturīgiem cilvēkiem - ir nodrošinātas tiesības būt apgādātam ar enerģiju. Kādā citā normatīvā aktā, kurš vēl atrodas apspriešanas stadijā, deputāti iestājas par dalībvalstu tiesībām nacionālā līmenī arī turpmāk pašām regulēt gāzes rezervju uzkrāšanu.

Lai konkurence neapstātos pie valstu robežām, jāpilnveido arī pārvades līniju izbūve. Tāpat deputāti panāca lielākas iespējas reģeneratīvo energoresursu, piemēram, vēja enerģijas izmantošanai piejūras apvidos. Viņi uzskata, ka visdažādāko enerģijas avotu pastāvēšana garantē nepārtrauktu enerģijas plūsmu.

Lai pārāk nenoslogotu nodokļu maksātājus, deputāti panāca to, ka pārvades tīklu izbūvi finansēs galvenokārt no uzņēmumu līdzekļiem. Kopienas subsīdijas piešķirs tikai dažos stingri kontrolētos izņēmuma gadījumos.  
Zinotaji:
  
Elektriba: Claude Turmes (Greens/EFA, L)
Dabas gaze: Bernhard Rapkay (PES, D)
Elektriba, parrobežu apmaina, piekluve tiklam: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
Eiropas energetikas tikli: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Dabas gaze, apgades nodrošinašana: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
  
"Officialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti:
  
Elektriba
Dabas gaze
Elektriba, parrobežu apmaina, piekluve tiklam
Eiropas energetikas tikli
Dabas gaze, apgades nodrošinašana

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004