Seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh

 

 

Sa ghnáthnós imeachta reachtach, glacann an Chomhairle seasamh ar an gcéad léamh mura bhfaomhfaidh sí seasamh ar an gcéad léamh na Parlaiminte.

Seolann an Chomhairle a seasamh ar an gcéad léamh chun na Parlaiminte don dara léamh.

Féadfaidh an Pharlaimint, laistigh de thrí mhí (a fhéadfar a shíneadh le trí mhí breise):

  • seasamh na Comhairle a fhaomhadh gan leasú: measfar go mbeidh an gníomh glactha sa fhriotal a fhreagraíonn do sheasamh na Comhairle;
  • cinneadh gan gníomhú: measfar go mbeidh an gníomh glactha sa fhriotal a fhreagraíonn do sheasamh na Comhairle;
  • leasuithe a ghlacadh ar sheasamh na Comhairle:Glacann an Pharlaimint a seasamh ag an dara léamh trí thromlach a feisirí comhpháirte agus seolann sí é chun na Comhairle dá dara léamh agus chun an Choimisiúin dá thuairim;
  • diúltú do sheasamh na Comhairle:ní ghlactar an gníomh agus cuirtear an nós imeachta i gcrích leis sin.
I gcomhair breis faisnéise féach:
  • Seasamh ón gComhairleenfr