Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Parastajā likumdošanas procedūrā Padome pieņem nostāju pirmajā lasījumā, ja tā neapstiprina Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.

Padome savu nostāju pirmajā lasījumā nosūta Parlamentam izskatīšanai otrajā lasījumā.

Parlaments trijos mēnešos (ko var pagarināt par vienu mēnesi) var:

  • apstiprināt Padomes nostāju bez grozījumiem: tādā gadījumā tiesību akts tiek uzskatīts par pieņemtu tādā redakcijā, kas atbilst Padomes nostājai;
  • nolemt neveikt nekādus pasākumus: tādā gadījumā tiesību akts tiek uzskatīts par pieņemtu tādā redakcijā, kas atbilst Padomes nostājai;
  • pieņemt grozījumus Padomes nostājā: Parlaments pieņem savu nostāju otrajā lasījumā ar visu tā locekļu balsu vairākumu un nosūta to Padomei izskatīšanai otrajā lasījumā un Komisijai atzinuma sniegšanai;
  • noraidīt Padomes nostāju: tiesību akts nav pieņemts un procedūra ir pabeigta.