Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan, jos se ei hyväksy parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa.

Neuvosto lähettää ensimmäisen käsittelyn kantansa parlamentille toiseen käsittelyyn.

Parlamentti voi kolmen kuukauden kuluessa (määräaikaa voidaan jatkaa kuukaudella):

  • hyväksyäneuvoston kannan ilman tarkistuksia: säädös katsotaan annetuksi neuvoston kannassa vahvistetussa muodossa.
  • olla toimimatta: säädös katsotaan annetuksi neuvoston kannassa vahvistetussa muodossa.
  • hyväksyä tarkistuksia neuvoston kantaan: parlamentti hyväksyy toisen käsittelyn kantansa jäsentensä enemmistöllä ja lähettää sen neuvostolle toiseen käsittelyyn ja komissiolle lausuntoa varten.
  • hylätä neuvoston kannan: säädöstä ei hyväksytä ja menettely päättyy.