Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab nõukogu vastu esimese lugemise seisukoha, kui ta ei kiida parlamendi esimese lugemise seisukohta heaks.

Nõukogu edastab oma esimese lugemise seisukoha parlamendile teiseks lugemiseks.

Parlamendil on kolme kuu jooksul (mida on võimalik ühe kuu võrra pikendada) järgmised võimalused:

  • ta kiidab nõukogu seisukoha muudatusteta heaks: õigusakt loetakse vastuvõetuks nõukogu seisukohale vastavas sõnastuses;
  • ta otsustab mitte tegutseda: õigusakt loetakse vastuvõetuks nõukogu seisukohale vastavas sõnastuses;
  • ta võtab vastu nõukogu seisukoha muudatused: parlament võtab vastu teise lugemise seisukoha oma liikmete enamusega. ning edastab selle nõukogule teiseks lugemiseks ja komisjonile arvamuse saamiseks;
  • ta lükkab nõukogu seisukoha tagasi: õigusakti ei võeta vastu ja menetlus on sellega lõppenud.