Infografikas

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta animētās infografikas ir regulāri atjauninātas vizuālas un interaktīvas rokasgrāmatas, kas palīdzēs atrast vajadzīgo informāciju par sarežģītiem jautājumiem.Vairāk vizuālā satura:grafisko materiālu krātuve.

01-06-2021 - 00:00

5G tehnoloģijas ieviešana ievērojami ietekmēs daudzus mūsu dzīves aspektus. Noskaidrojiet, kas mums pašlaik ir zināms par šo tehnoloģiju, izmantojot zināšanu karti, kurā apskatīts 5G politiskais un normatīvais konteksts, tehnoloģijas iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbību, veselības un kiberdrošības apsvērumi, kā arī informācija par pašu tehnoloģiju. Kartē var apskatīt gan vispārēju pārskatu, gan to virtuāli “tuvināt”, lai dažādus aspektus izzinātu sīkāk, piekļūstot, piemēram, intervijām ar ekspertiem un paskaidrojošiem attēliem.

02-10-2020 - 00:00

TPF mērķis ir atbalstīt ogļu ieguves reģionus un reģionus ar visaugstāko rūpniecisko siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāti, lai risinātu uzdevumus, kas saistīti ar pāreju uz klimatneitralitātes panākšanu līdz 2050. gadam un emisiju samazināšanu vismaz par 50 % līdz 2030. gadam. Šajā infografikā sniegta sīka informācija par piešķirto finansējumu un ilustrēta piešķiršanas metode, ko izmanto ES līdzekļu sadalē dalībvalstīm.

30-09-2020 - 00:00

Veidojot ārlietu politiku, ES rūpējas par miera un drošības panākšanu pasaulē. Šī interaktīvā infografika ir izstrādāta, lai analizētu un izskaidrotu Eiropas Savienības ieguldījumu miera un drošības veicināšanā starptautiskā mērogā, izmantojot tās dažādos ārpolitikas virzienus un instrumentus, kā arī attiecības ar valstīm, reģioniem un starptautiskajām organizācijām visā pasaulē. Infografika arī papildina Normandijas indeksu, ar ko mēra draudus mieram un drošībai pasaulē, attēlojot tā rezultātus un piedāvājot globālu skatījumu uz miera jēdziena sarežģītību mūsdienu pasaulē.

20-02-2020 - 00:00

Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmā (DFS) katrai lielajai ES izdevumu kategorijai (“izdevumu kategorija”) ir noteikts maksimālais resursu apjoms (“maksimālais apjoms”) septiņiem gadiem. Tā nodrošina finanšu plānu, kā arī sniedz ES ilgtermiņa prioritāšu redzējumu. Tuvojoties 2014.–2020. gada DFS beigām, ES ir sākusi sarunas par nākamo ilgtermiņa budžetu. Šajā infografikā ir izklāstītas dažādu ES iestāžu nostājas attiecībā uz priekšlikumiem par jaunu DFS 2021.–2027. gadam.