Infografikas

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta animētās infografikas ir regulāri atjauninātas vizuālas un interaktīvas rokasgrāmatas, kas palīdzēs atrast vajadzīgo informāciju par sarežģītiem jautājumiem.Vairāk vizuālā satura:grafisko materiālu krātuve.

21-09-2022 - 12:16

Šajā tīmekļa vietnē ir sniegti galvenie fakti un skaitļi par Eiropas Parlamentu un tā deputātiem gan pašreizējā Parlamenta sasaukumā, gan visos iepriekšējos sasaukumos kopš tiešo vēlēšanu ieviešanas 1979. gadā. Jūs varat izvēlēties datus jau no 1979. gada, un darīt to trīs noteiktos brīžos katrā Parlamenta sasaukumā (pilnvaru laika sākumā, vidū un beigās).

18-07-2022 - 17:33

Lai gan pastāv visaptverošs starptautisks tiesiskais regulējums par bērnu un viņu tiesību aizsardzību, neatbilstīgo migrantu bērni migrācijas laikā un pēc tās saskaras ar daudziem šķēršļiem. Tos pārvarēt īpaši grūti ir tiem, kuri migrācijā devušies vieni paši vai ceļojuma laikā nošķīrušies no vecākiem. Šajā infografikā attēlots viņu ceļojums uz ES un tās teritorijā, sākot no problēmām, ar kurām viņi varētu saskarties, līdz pat uzņemšanas, dokumentu apstrādes, pārcelšanas un atgriešanas procesiem.

29-06-2022 - 00:00

Eiropas Savienība ir izveidojusi revolucionāru instrumentu "Next Generation EU" (NGEU) ar mērķi risināt koronavīrusa pandēmijas izraisīto krīzi un palīdzēt dalībvalstīm padarīt savu ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, digitālāku un iekļaujošāku. Šajā interaktīvajā infografikā ir apkopota informācija par to, kā dalībvalstīm veicas ar NGEU finansēto atveseļošanas un noturības plānu izstrādi un īstenošanu.

07-06-2022 - 16:23

Eiropas Savienība gatavojas būtiski pārskatīt savu klimata un enerģētikas politiku saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem. Eiropas Klimata aktā ir noteikts mērķis līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Šaja interaktīvajā infografikā attēloti ES dalībvalstu centieni sasniegt klimatneitralitātes mērķus.