Please fill this field

Bemutatás

A bizottságok rendelkezésére álló tematikus főosztályok és egyéb szakértői források

TEMATIKUS FŐOSZTÁLYOK

A tematikus főosztályok öt osztályból állnak, amelyek - parlamenti és külső forrásból származó - magas színvonalú, független szakértői véleményt, elemzéseket és szakpolitikai tanácsokat nyújtanak a bizottságok és más parlamenti testületek (küldöttségek, elnök, elnökség, főtitkár) kérésére. Szaktudásuk az Európai Parlament tevékenységének minden területére kiterjed. Tevékenyen részt vesznek a bizottságok munkájában, támogatják őket az uniós szakpolitikákra vonatkozó jogszabályok alakításában és demokratikus ellenőrzésében.
A tematikus főosztályok alkalmazottai a tudományos közösséggel és az agytrösztökkel (think tanks), ügyvédi irodákkal és szaktanácsadó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok ápolása révén, a belső és külső szakértők közötti informális hálózatépítés segítségével naprakészen tartják technikai és jogi tudásukat.

Eredmények:
A tematikus főosztályok írott anyagai leggyakrabban az európai parlamenti bizottságok vagy küldöttségek kérésére készülnek; a legkülönfélébb típusú dokumentumok tartoznak ide, kezdve a tanulmányoktól a részletes ország- vagy témaspecifikus elemzéseken át a stratégiai jelentőségű kérdésekről szóló tájékoztatókig (briefing), illetve a friss események és fejlemények uniós szempontok szerinti elemzését tartalmazó rövid feljegyzésekig. A tematikus főosztályok készítik az Ismertetők az EU-ról című dokumentumokat, amelyek áttekintik az európai integrációt és az Európai Parlament hozzájárulását a folyamathoz.
A tematikus főosztályok egyéb dokumentumai között szerepelnek az Európai Parlament politikai testületei számára készült háttérfeljegyzések (background notes) és beszédpanelek (speaking points).
A parlamenti bizottsági koordinátorok határozatai alapján a tematikus főosztályok külső kutatóktól és szakértőktől is rendelnek tanulmányokat, melyeket továbbítás előtt ellenőriznek.

Rendezvények:
A tematikus főosztályok olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek erősítik a Parlament elemzési képességeit, és elősegítik a közös megközelítés kialakítását az aktuális politikai kérdések tekintetében.
A tematikus főosztályok által szervezett nyilvános munkaértekezleteken szakértői csoportok ismertetnek független szakvéleményeket írott és szóbeli előadások formájában.
Szakértői testületeket hoznak létre annak érdekében, hogy a képviselőket rendszeresen írásos anyagokkal lássák el, és hozzájáruljanak az üléseken folytatott parlamenti vitákhoz.
A tematikus főosztályok által készített tanulmányokat rendszerint a bizottsági üléseken ismertetik.

Ellenőrzés:
A tematikus főosztályok kutatási háttértámogatást biztosítanak annak érdekében, hogy az Európai Parlament jobban nyomon tudja követni az uniós tárgyalásokat és a nemzetközi megállapodások, például kereskedelmi megállapodások végrehajtását. Ezenkívül belső módszertant dolgoztak ki arra, hogy ellenőrizni tudják az európai uniós támogatásban részesülő projekteket.


GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS TÁMOGATÁSI OSZTÁLYA

A Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya tájékoztatja a képviselőket a gazdasági kormányzási eszközök és a bankfelügyelet unióbeli és különösen az euróövezetben történő végrehajtásáról.


HATÁSVIZSGÁLATOK ÉS AZ EURÓPAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK IGAZGATÓSÁGA

A Hatásvizsgálatok és az Európai Hozzáadott Érték Igazgatósága az Európai Parlament Kutatószolgálatán belül az uniós jogalkotás és szakpolitikák előzetes és utólagos értékelésének különböző aspektusaival kapcsolatos kutatásokat végez.

A Jövőkutatás Osztály (STOA) interdiszciplináris kutatást végez, és stratégiai tanácsadást nyújt a tudományos és technikai alternatívák értékelése és a jövőkutatás terén. Részletes tanulmányokat készít, és műhelytalálkozókat szervez e témákban a 24 képviselőből álló STOA-testület irányítása alatt.

Munkaértekezletek

A munkaértekezleteken a képviselők kérdéseket tehetnek fel és eszmecserét folytathatnak szakértőkkel a parlamenti munkával kapcsolatos vagy közérdekű témákban.

Lépjen be a weboldalra

Ismertetők az EU-ról

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Lépjen be a weboldalra

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára

Lépjen be a weboldalra

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Lépjen be a weboldalra

Elérhetőség

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service