Bemutatás

A bizottságok rendelkezésére álló tematikus főosztályok és egyéb szakértői források

TEMATIKUS FŐOSZTÁLYOK

A tematikus főosztályok öt osztályból állnak, amelyek - parlamenti és külső forrásból származó - magas színvonalú, független szakértői véleményt, elemzéseket és szakpolitikai tanácsokat nyújtanak a bizottságok és más parlamenti testületek (küldöttségek, elnök, elnökség, főtitkár) kérésére. Szaktudásuk az Európai Parlament tevékenységének minden területére kiterjed. Tevékenyen részt vesznek a bizottságok munkájában, támogatják őket az uniós szakpolitikákra vonatkozó jogszabályok alakításában és demokratikus ellenőrzésében.
A tematikus főosztályok alkalmazottai a tudományos közösséggel és az agytrösztökkel (think tanks), ügyvédi irodákkal és szaktanácsadó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok ápolása révén, a belső és külső szakértők közötti informális hálózatépítés segítségével naprakészen tartják technikai és jogi tudásukat.

Eredmények:
A tematikus főosztályok írott anyagai leggyakrabban az európai parlamenti bizottságok vagy küldöttségek kérésére készülnek; a legkülönfélébb típusú dokumentumok tartoznak ide, kezdve a tanulmányoktól a részletes ország- vagy témaspecifikus elemzéseken át a stratégiai jelentőségű kérdésekről szóló tájékoztatókig (briefing), illetve a friss események és fejlemények uniós szempontok szerinti elemzését tartalmazó rövid feljegyzésekig. A tematikus főosztályok készítik az Ismertetők az EU-ról című dokumentumokat, amelyek áttekintik az európai integrációt és az Európai Parlament hozzájárulását a folyamathoz.
A tematikus főosztályok egyéb dokumentumai között szerepelnek az Európai Parlament politikai testületei számára készült háttérfeljegyzések (background notes) és beszédpanelek (speaking points).
A parlamenti bizottsági koordinátorok határozatai alapján a tematikus főosztályok külső kutatóktól és szakértőktől is rendelnek tanulmányokat, melyeket továbbítás előtt ellenőriznek.

Rendezvények:
A tematikus főosztályok olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek erősítik a Parlament elemzési képességeit, és elősegítik a közös megközelítés kialakítását az aktuális politikai kérdések tekintetében.
A tematikus főosztályok által szervezett nyilvános munkaértekezleteken szakértői csoportok ismertetnek független szakvéleményeket írott és szóbeli előadások formájában.
Szakértői testületeket hoznak létre annak érdekében, hogy a képviselőket rendszeresen írásos anyagokkal lássák el, és hozzájáruljanak az üléseken folytatott parlamenti vitákhoz.
A tematikus főosztályok által készített tanulmányokat rendszerint a bizottsági üléseken ismertetik.

Ellenőrzés:
A tematikus főosztályok kutatási háttértámogatást biztosítanak annak érdekében, hogy az Európai Parlament jobban nyomon tudja követni az uniós tárgyalásokat és a nemzetközi megállapodások, például kereskedelmi megállapodások végrehajtását. Ezenkívül belső módszertant dolgoztak ki arra, hogy ellenőrizni tudják az európai uniós támogatásban részesülő projekteket.


GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS TÁMOGATÁSI OSZTÁLYA

A Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya tájékoztatja a képviselőket a gazdasági kormányzási eszközök és a bankfelügyelet unióbeli és különösen az euróövezetben történő végrehajtásáról.


HATÁSVIZSGÁLATOK ÉS AZ EURÓPAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK IGAZGATÓSÁGA

A Hatásvizsgálatok és az Európai Hozzáadott Érték Igazgatósága az Európai Parlament Kutatószolgálatán belül az uniós jogalkotás és szakpolitikák előzetes és utólagos értékelésének különböző aspektusaival kapcsolatos kutatásokat végez.

A Jövőkutatás Osztály (STOA) interdiszciplináris kutatást végez, és stratégiai tanácsadást nyújt a tudományos és technikai alternatívák értékelése és a jövőkutatás terén. Részletes tanulmányokat készít, és műhelytalálkozókat szervez e témákban a 24 képviselőből álló STOA-testület irányítása alatt.

Munkaértekezletek

A munkaértekezleteken a képviselők kérdéseket tehetnek fel és eszmecserét folytathatnak szakértőkkel a parlamenti munkával kapcsolatos vagy közérdekű témákban.

Ismertetők az EU-ról

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Elérhetőség

Policy departments

Economic Governance and EMU scrutiny Unit

European Parliamentary Research Service