Dotacje 

Ogólna informacja na temat udzielonych dotacji

Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej określa zasady wykonania budżetu, w tym zasadę przejrzystości, przywoływaną w całym tym rozporządzeniu. Przewidziano, że informacje na temat wykonania budżetu są publikowane ex ante lub ex post.

Przepisy dotyczące publikacji danych o dotacjach ujęto w art. 189 rozporządzenia finansowego, dotyczącym publikowania ex ante zaproszeń do składania wniosków oraz publikowanie ex post informacji o dotacjach przyznanych w ciągu danego roku budżetowego. Uznaje się, że dotację przyznano, jeżeli zaciągnięto pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie, tj. podpisano pierwszą umowę.

Tłumaczenia ustne na konferencje

Media i wydarzenia

Publikacja ex post