Avustukset 

Yleistietoa myönnetyistä avustuksista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaan yksi talousarvion toteuttamisen periaatteista on avoimuus. Avoimuus toistuu koko varainhoitoasetuksessa. Säännöksillä varmistetaan talousarvion toteuttamisen asianmukainen julkisuus sekä ennen että jälkeen avustusten myöntämisen.

Avustusten julkaisemisesta säädetään varainhoitoasetuksen 189 artiklassa. Sen mukaan ehdotuspyynnöt on julkaistava etukäteen ja kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava luettelo jälkikäteen. Avustus katsotaan myönnetyksi heti, kun on tehty ensimmäinen oikeudellinen sitoumus eli allekirjoitettu ensimmäinen sopimus.

Konferenssitulkkaus

Tiedotusvälineet ja tapahtumat

Tietojen julkaiseminen jälkikäteen