Subsidies 

Algemene informatie over toegekende subsidies

De financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (Financieel Reglement) leggen de beginselen voor de uitvoering van de begroting vast. Een van deze beginselen is het transparantiebeginsel, dat wordt genoemd in diverse bepalingen van de financiële regels. Deze bepalingen voorzien in een passende bekendmaking (vooraf en/of achteraf) van de uitvoering van de begroting.

De bekendmaking van subsidies wordt geregeld in artikel 189 van het Financieel Reglement, dat voorziet in de bekendmaking vooraf van de oproepen tot het indienen van voorstellen alsook in de bekendmaking achteraf van alle in de loop van een begrotingsjaar toegekende subsidies. In dit verband wordt erop gewezen dat een subsidie is "toegekend" als er sprake is van een eerste juridische verbintenis, dat wil zeggen als de eerste overeenkomst is ondertekend.

Vertolking voor Conferenties

Media en events

Bekendmaking achteraf