Granty 

Všeobecné informácie o udelených grantoch

V nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, je medzi zásadami plnenia rozpočtu stanovená zásada transparentnosti, ktorá sa opakovane uvádza v tomto nariadení o rozpočtových pravidlách. V rôznych ustanoveniach sa zabezpečuje náležité zverejňovanie (ex ante a/alebo ex post) informácií o plnení rozpočtu.

Pokiaľ ide o granty, zverejňovanie je predmetom článku 189 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý ustanovuje zverejňovanie ex ante výziev na predloženie návrhov, ako aj zverejňovanie ex post informácií o udelených grantoch v priebehu jedného rozpočtového roka. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že grant sa považuje za udelený bezprostredne po tom, ako vznikne prvý právny záväzok, t. j. po podpísaní prvej dohody.

Konferenčné tlmočenie

Médiá a podujatia

Zverejňovanie ex post