Infografiky

Animovaná grafika, ktorú vypracúva výskumná služba Európskeho parlamentu, poskytuje vizuálny a interaktívny návod, pravidelne aktualizovaný s cieľom pomôcť vám nájsť informácie, ktoré potrebujete, týkajúce sa nejakej zložitej otázky.Ďalší vizuálny obsah:Databáza grafických súborov.

07-06-2022 - 16:23

Európska únia pripravuje rozsiahlu revíziu svojej politiky v oblasti klímy a energetiky v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody. V európskom právnom predpise v oblasti klímy sa stanovuje cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Táto interaktívna infografika sleduje členské štáty EÚ pri plnení cieľov klimatickej neutrality.

01-06-2021 - 00:00

Zavedenie technológie 5G bude mať značný vplyv na širokú škálu aspektov nášho života. Preskúmajte, čo vieme o technológii pomocou nášho vizuálneho mapovania, ktoré zahŕňa politické a regulačné súvislosti 5G, pravdepodobné účinky na podnikanie, obavy týkajúce sa zdravia a kybernetickej bezpečnosti, ako aj podrobnosti samotnej technológie. Priblížte pohľad z diaľky tak, aby ste sa dostali k väčším podrobnostiam zahŕňajúcim rozhovory s odborníkmi a vysvetľujúce grafiky.

02-10-2020 - 00:00

Cieľom FST je podporovať uhoľné regióny a regióny s najvyššou intenzitou priemyselných emisií skleníkových plynov, aby mohli čeliť výzvam spojeným s prechodom na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 50 %. Táto infografika poskytuje podrobné informácie o pridelených finančných prostriedkoch a ilustruje metódu prideľovania finančných prostriedkov EÚ všetkým členským štátom.

30-09-2020 - 00:00

EÚ sa vo svojej zahraničnej politike riadi úsilím o mier a bezpečnosť vo svete. Cieľom tejto interaktívnej infografiky je analyzovať a vysvetliť prínos Európskej únie k podpore mieru a bezpečnosti na medzinárodnej úrovni vďaka jednotlivým vonkajším politikám a nástrojom, ako aj jej vzťahom s krajinami, regiónmi a medzinárodnými organizáciami na celom svete. Dopĺňa aj Normandský index, ktorým sa merajú hrozby pre mier a bezpečnosť vo svete, a to vizualizáciou jeho výsledkov a globálnym pohľadom na zložitosť pojmu mieru v modernom svete.