Γραφήματα Πληροφοριών

Τα πληροφοριακά γραφήματα που παράγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας είναι οπτικοί και διαδραστικοί οδηγοί οι οποίοι επικαιροποιούνται τακτικά και σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζεστε σε κάποιο περίπλοκο ζήτημα.Περισσότερο οπτικό περιεχόμενο:Αποθήκη γραφικών.

21-09-2022 - 12:15

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει βασικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές του, τόσο για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, όσο και για όλες τις προηγούμενες, από τότε που καθιερώθηκαν οι άμεσες εκλογές το 1979. Μπορείτε συνεπώς να επιλέξετε δεδομένα από το 1979 μέχρι σήμερα, από τρία δεδομένα χρονικά σημεία κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου (από τις αρχές, τα μέσα ή τα τέλη οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής περιόδου).

18-07-2022 - 17:33

Παρά την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους, τα παιδιά που μεταναστεύουν υπό μη ομαλές συνθήκες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και μετά από αυτήν. Τα εμπόδια αυτά είναι ιδιαίτερα σοβαρά για όσα παιδιά μεταναστεύουν μόνα τους ή αποχωρίζονται από τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Αυτό το ενημερωτικό γράφημα θα σας ενημερώσει για όλες τις πτυχές του ταξιδιού των παιδιών αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός αυτής, από τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έως τις διαδικασίες υποδοχής, μεταχείρισης, μετεγκατάστασης και επιστροφής τους.

29-06-2022 - 00:00

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό μέσο, το Next Generation EU (NGEU), προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού και να βοηθήσει τα κράτη μέλη της να καταστήσουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους πιο βιώσιμες, ψηφιακές και συμμετοχικές. Αυτό το διαδραστικό ενημερωτικό γράφημα εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από το NGEU σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

07-06-2022 - 16:23

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μια μείζονα αναθεώρηση της πολιτικής της για το κλίμα και την ενέργεια. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα θέτει ως στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990, και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτό το διαδραστικό ενημερωτικό γράφημα καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την επιδίωξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας.