Γραφήματα Πληροφοριών

Τα πληροφοριακά γραφήματα που παράγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας είναι οπτικοί και διαδραστικοί οδηγοί οι οποίοι επικαιροποιούνται τακτικά και σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζεστε σε κάποιο περίπλοκο ζήτημα.

21-09-2022 - 12:15

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει βασικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές του, τόσο για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, όσο και για όλες τις προηγούμενες, από τότε που καθιερώθηκαν οι άμεσες εκλογές το 1979. Μπορείτε συνεπώς να επιλέξετε δεδομένα από το 1979 μέχρι σήμερα, από τρία δεδομένα χρονικά σημεία κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου (από τις αρχές, τα μέσα ή τα τέλη οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής περιόδου).

29-06-2022 - 00:00

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό μέσο, το Next Generation EU (NGEU), προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού και να βοηθήσει τα κράτη μέλη της να καταστήσουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους πιο βιώσιμες, ψηφιακές και συμμετοχικές. Αυτό το διαδραστικό ενημερωτικό γράφημα εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από το NGEU σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

07-06-2022 - 16:23

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μια μείζονα αναθεώρηση της πολιτικής της για το κλίμα και την ενέργεια. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα θέτει ως στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990, και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτό το διαδραστικό ενημερωτικό γράφημα καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την επιδίωξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας.

01-06-2021 - 00:00

Η εισαγωγή της τεχνολογίας 5G θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ευρύ φάσμα πτυχών της ζωής μας. Εξερευνήστε όσα γνωρίζουμε για την τεχνολογία με την οπτική μας χαρτογράφηση — που καλύπτει το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο της 5G, τις πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τις ανησυχίες για την υγεία και την κυβερνοασφάλεια, καθώς και τις λεπτομέρειες της ίδιας της τεχνολογίας. Ξεκινώντας από μια ευρεία επισκόπηση, μπορείτε να ζουμάρετε ώστε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και επεξηγηματικά γραφικά.