Infografiikat

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun tuottamat animoidut infografiikat ovat säännöllisesti päivitettäviä visuaalisia ja interaktiivisia oppaita, joiden avulla löydät tarvitsemasi tiedot monisyisistä aiheista.Lisää visuaalista sisältöä:Grafiikkakokoelma.

01-06-2021 - 00:00

5G-tekniikan käyttöönotolla on huomattava vaikutus moniin elämänaloihin. Tutki visuaalisen karttamme avulla, mitä tiedämme tästä tekniikasta. Kartta kattaa 5G:n poliittisen ja sääntely-ympäristön ja sen todennäköiset vaikutukset yritystoimintaan, terveydenhuoltoon ja kyberturvallisuuteen. Siinä esitetään myös tarkempaa tietoa itse tekniikasta. Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja, pääset tutustumaan yleiskatsauksen kautta esimerkiksi asiantuntijoiden haastatteluihin ja graafisiin esityksiin.

02-10-2020 - 00:00

JTF-rahaston tavoitteena on tukea hiilialueita ja alueita, joiden teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt ovat suurimpia, jotta ne pystyisivät vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä ja päästöjen vähentämiseen vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tässä infografiikassa annetaan yksityiskohtaista tietoa myönnetystä rahoituksesta ja kuvataan jakomenetelmää, jota käytetään jaettaessa EU:n varoja kaikille jäsenvaltioille.

30-09-2020 - 00:00

EU:n ulkopolitiikan ohjenuorana on pyrkimys rauhaan ja turvallisuuteen maailmassa. Tämän interaktiivisen infografiikan tarkoituksena on analysoida ja selittää, miten Euroopan unioni on edistänyt rauhaa ja turvallisuutta kansainvälisesti eri ulkopolitiikkojensa ja välineidensä kautta sekä suhteissaan maihin, alueisiin ja kansainvälisiin järjestöihin eri puolilla maailmaa. Se myös täydentää Normandia-rauhanindeksiä, jolla mitataan rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvia uhkia maailmassa havainnollistamalla sen tuloksia ja tarjoamalla kokonaisvaltaisen kuvan rauhan käsitteen monimutkaisuudesta nykymaailmassa.

20-02-2020 - 00:00

Euroopan unionin monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetaan enimmäismäärät kaikille EU:n tärkeimmille menoerille (otsakkeille) seitsemän vuoden ajaksi. Se on rahoitussuunnitelma ja samalla näkemys unionin pitkän aikavälin painopisteistä. Nyt kun vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys on päättymässä, EU on aloittanut neuvottelut seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta. Tässä infografiikassa esitellään unionin toimielinten kantoja ehdotuksiin uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosiksi 2021–2027.