Последни новини

19-09-2019 - 13:07
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Полезни документи

Следващи излъчвания

25-09-2019 10:00 / 12:30 ITRE
25-09-2019 14:30 / 17:30 ITRE

Мултимедийна библиотека

03-09-2019 - 14:42
ITRE Заседание
03-09-2019 - 10:05
ITRE Заседание
23-07-2019 - 15:21
ITRE Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки