Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v02-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 23 lipca 2019 r.

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 18 July 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 23 lipca 2019 r.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI