Neka se Vaš glas čuje 

Zadaća Europskog parlamenta zastupanje je građana pa su nam vaša pitanja i problemi izuzetno važni. Izraziti se možete na više načina, od sudjelovanja na europskim izborima preko potpisivanja peticije do podnošenja žalbe europskom ombudsmanu. O tome se možete više informirati u sljedećim odjeljcima.

    

Izbori

Izbori su glavni način na koji možete izravno utjecati na europsku politiku. Svi državljani EU-a imaju pravo glasati i izabrati svoje predstavnike na europskoj razini. Saznajte sve što trebate znati o tom postupku.

    

Predstavke

Svaki građanin EU-a ili organizacija sa sjedištem u EU-u ima pravo podnijeti žalbu ili zahtjev Europskom parlamentu o pitanjima koja se odnose na EU. Saznajte više.

    

Europski ombudsman

Ako smatrate da institucije EU-a nisu prema vama ispravno postupile, možete se obratiti europskom ombudsmanu. Ombudsman proučava žalbe i nastoji pronaći pomirljivo rješenje sporova.

    

Koordinatorica za prava djece

Potrebna vam je pomoć u rješavanju problema s bivšim bračnim drugom ili partnerom u pogledu budućnosti vaše djece? Koordinatorica Parlamenta vodi se najboljim interesom djeteta i tu je kako bi tražila rješenja u situacijama roditeljske otmice djeteta.

    

Eurobarometar

Europski parlament redovito naručuje istraživanja kako bi se ispitalo mišljenje građana o određenim pitanjima ili općenito o poslovima EU-a. Pogledajte rezultate tih istraživanja.

    

Građanska inicijativa

Građani mogu dati prijedloge za nove zakonodavne akte Unije. Institucije EU-a moraju razmotriti inicijative koje prikupe barem milijun potpisa diljem EU-a. Pojedinosti se nalaze u našoj infografici.

    

Dijalog s religijskim i nekonfesionalnim organizacijama

Europski parlament vodi redoviti dijalog s vjerskim i nekonfesionalnim organizacijama kako bi se u obzir uzeli njihovi stavovi o socijalnim i etičkim aspektima politika EU-a.

    

Nagrade

Parlament od građana ne traži samo povratne informacije, već želi i nagraditi njihova dostignuća. Svake godine Parlament dodjeljuje nagrade za iznimna postignuća na području ljudskih prava, kinematografije, projekata za mlade i građanstva.

    

Pokroviteljstvo

Parlament može pružiti idejnu potporu događanjima koje smatra važnima. Saznajte više o postupku i načinu na koji možete zatražiti pokroviteljstvo.