Laat uw stem horen 

Het Europees Parlement is er om u te vertegenwoordigen. Uw meningen en zorgen zijn dan ook belangrijk voor ons. Er zijn tal van manieren om gehoord te worden. Zo kunt u onder meer uw stem uitbrengen bij Europese verkiezingen, een burgerinitiatief ondertekenen of een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. In de volgende secties leest u meer hierover.

    

Verkiezingen

De verkiezingen zijn de belangrijkste manier om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de Europese politiek. Alle Europese burgers hebben het recht om te stemmen en op Europees niveau hun vertegenwoordigers te kiezen. Kom te weten hoe de verkiezingsprocedure in zijn werk gaat.

    

Verzoekschriften

Alle burgers van de Unie en alle in de Unie gevestigde organisaties hebben het recht om bij het Europees Parlement een klacht of een verzoek in te dienen over Europese aangelegenheden. Lees meer.

    

Europese Ombudsman

Indien u vindt dat u door een van de Europese instellingen onheus bent behandeld, kunt u zich tot de Europese Ombudsman wenden. De Ombudsman stelt een onderzoek in naar de ingediende klachten en probeert geschillen op minnelijke wijze op te lossen.

    

Coördinator Kinderrechten

Is de relatie met uw partner spaak gelopen en zijn er problemen ontstaan in verband met de toekomst van uw kinderen? Als er sprake is van ontvoering door een van de ouders kunt u de hulp inschakelen van de coördinator van het Parlement. Bij het zoeken naar een oplossing staat het belang van het kind steeds centraal.

    

Eurobarometer

Het Europees Parlement geeft regelmatig opdracht om te peilen hoe de bevolking tegenover specifieke thema's staat, dan wel tegenover EU-aangelegenheden in het algemeen. Bekijk de uitkomsten van de peilingen.

    

Burgerinitiatief

Burgers mogen met ideeën voor nieuwe EU-wetgeving komen. De Europese instellingen moeten een initiatief in overweging nemen als het door minimaal een miljoen medeondertekenaars uit de gehele EU wordt ondersteund. Zie de infografiek voor meer informatie.

    

Religieuze en niet-confessionele dialoog

Het Parlement vraagt burgers niet alleen om feedback, maar wil burgers ook erkenning geven voor hun werk. Elk jaar reikt het Parlement prijzen uit op vier verschillende gebieden. Zo zijn er prijzen voor verdiensten op het gebied van mensenrechten, filmkunst, jongerenprojecten en burgerschap.

    

Prijzen

Het Parlement kan morele ondersteuning bieden bij evenementen die het van belang acht. Kom meer te weten over de procedure en over het aanvragen van beschermheerschap.

    

Beschermheerschap

Het Parlement kan morele ondersteuning bieden bij evenementen die het van belang acht. Kom meer te weten over de procedure en over het aanvragen van beschermheerschap.