Bliv hørt 

Europa-Parlamentet er til for at repræsentere borgerne, så dine meninger og bekymringer er vigtige for os. Der er mange måder, du kan give dig til kende på - lige fra at deltage i valget til Europa-Parlamentet til at skrive under på et borgerinitiativ eller indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Find ud af mere i de næste afsnit.

    

Valg

Ved at deltage i valget til Europa-Parlamentet får man direkte indflydelse på EU's politik. Alle EU-borgere har ret til at stemme og vælge repræsentanter på europæisk plan. Få alle de vigtigste oplysninger om valget her.

    

Andragender

Alle EU-borgere og alle organisationer, der er etableret i EU, har ret til at indgive en klage eller anmodning til Europa-Parlamentet om forhold, der vedrører EU. Få mere at vide.

    

Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du mener, at du er blevet forkert behandlet af en EU-institution, kan du tage kontakt til Den Europæiske Ombudsmand. Ombudsmanden undersøger klager og forsøger at finde mindelige løsninger på tvister.

    

Koordinator for børns rettigheder

Søger du hjælp til at løse problemer med din tidligere ægtefælle eller partner med hensyn til jeres barns fremtid? Med udgangspunkt i varetagelsen af barnets tarv søger Europa-Parlamentets koordinator efter løsninger på forældres bortførelse af børn.

    

Eurobarometer

Europa-Parlamentet bestiller regelmæssigt undersøgelser til at finde ud af befolkningernes holdninger til specifikke emner eller EU-anliggender generelt. Find resultaterne fra disse undersøgelser.

    

Mægler i børnebortførelsessager

Borgerne kan indgive forslag til ny EU-lovgivning. EU-institutionerne er forpligtet til at behandle initiativer, der har samlet mindst en million underskrifter i hele EU. Du kan få mere at vide gennem vores infografik.

    

Religiøs og bekendelsesløs dialog

Europa-Parlamentet fører en regelmæssig dialog med religiøse og konfessionsløse organisationer for at tage hensyn til deres synspunkter om sociale og etiske aspekter af EU's politikker.

    

Priser

Parlamentet er ikke kun interesseret i feedback fra borgerne, men ønsker også at fremhæve personer, der har gjort en særlig indsats. Hvert år uddeler det fire priser, som belønner fremragende bedrifter inden for menneskerettigheder, film, ungdomsprojekter og medborgerskab.

    

Protektion

Parlamentet kan give sin moralske støtte til begivenheder, som det finder er betydningsfulde. Få mere at vide om proceduren og om, hvordan du kan søge om protektion.