Изразете позиция 

Европейският парламент представлява гражданите, така че вашите мнения и тревоги са особено важни за нас. Съществуват много начини да се чуе гласът Ви – например като участвате в изборите за Европейски парламент, като подпишете гражданска инициатива или подадете жалба до Европейския омбудсман. Научете повече по тези въпроси в следващите раздели.

    

Избори

Изборите са основният начин за упражняване на влияние върху европейската политика. Всички граждани на ЕС имат правото да гласуват и да избират своите представители на европейско равнище. Тук ще намерите всякаква важна информация във връзка с този процес.

    

Петиции

Всеки гражданин на ЕС и всяка организация със седалище в ЕС има право да подаде жалба или искане до Европейския парламент по въпроси, свързани с ЕС. Научете повече по този въпрос.

    

Европейски омбудсман

Ако смятате, че сте жертва на лошо отношение от страна на институциите на ЕС, можете да се свържете с Европейския омбудсман. Европейският омбудсман разглежда жалби и се стреми към уреждане на споровете по взаимно съгласие.

    

Медиатор по проблемите на отвличане на деца

Търсите помощ за разрешаване на проблеми с бившия Ви партньор във връзка с бъдещето на децата Ви? Воден от висшия интерес на детето, координаторът на Парламента има за задача да търси решения в случаи на отвличане на дете от родител.

    

Евробарометър

Европейският парламент възлага редовно извършването на анкетни проучвания, за да узнае мнението на хората по конкретни теми или въпроси, свързани с ЕС като цяло. Вижте резултатите от тези проучвания.

    

Гражданска инициатива

Гражданите могат да предлагат идеи за ново законодателство на ЕС. Институциите на ЕС са длъжни да разгледат всяка инициатива, която е събрала най-малко един милион подписа от целия ЕС. Подробности можете да намерите на инфографиката.

    

Диалог с вероизповеданията и нерелигиозните организации

 Европейският парламент се ангажира да провежда редовни разговори с религиозни и неконфесионални организации, за да взема предвид тяхната гледна точка във връзка със социалните и етичните аспекти на политиките на ЕС.

    

Награди

Парламентът не се ограничава само в получаването на обратна информация от гражданите, а е готов и да насърчава тяхната дейност. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за изключителни постижения в областта на правата на човека, киното, младежките проекти и гражданството.

    

Патронажът

Парламентът може да предоставя морална подкрепа за събития, които счита за важни. Научете повече за процедурата и за това как можете да подадете заявление за патронаж.