Ozvěte se 

Evropský parlament je tu proto, aby zastupoval občany, proto jsou pro nás vaše názory a starosti důležité. Je několik způsobů, jak o sobě nechat slyšet - od účasti v evropských volbách po podepsání občanské iniciativy nebo podání stížnosti u evropského veřejného ochránce nebo evropské veřejné ochránkyně práv. Zjistěte více v těchto oddílech.

    

Volby

Volby jsou hlavním způsobem, jak přímo ovlivnit evropskou politiku. Všichni občané EU mají právo volit a zvolit si své zástupce a zástupkyně na evropské úrovni. Zjistěte nejdůležitější skutečnosti o tomto postupu.

    

Petice

Každý občan EU nebo každá organizace, která má sídlo v EU, má právo podat stížnost u Evropského parlamentu nebo se ho dotázat na záležitosti týkající se EU. Zjistěte více.

    

Evropský veřejný ochránce práv

Máte-li pocit, že s vámi orgány EU nejednají čestně, můžete se obrátit na evropského veřejného ochránce či ochránkyni práv. Veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti a hledá přívětivá řešení sporů.

    

Koordinátorka pro práva dětí

Hledáte pomoc při řešení problémů s vaším bývalým manželem nebo partnerem ohledně budoucnosti vašich dětí? Koordinátorka Evropského parlamentu je tu proto, aby v nejlepším zájmu dítěte vyřešila únos dítěte jedním z rodičů.

    

Eurobarometr

Evropský parlament pravidelně provádí průzkumy, aby zjistil názory občanů na specifická témata nebo obecně na záležitosti EU. Nahlédněte na výsledky těchto průzkumů.

    

Občanská iniciativa

Občané mohou předkládat své návrhy na nové právní předpisy EU. Orgány EU musí zvážit veškeré iniciativy, které shromáždí nejméně milion podpisů z celé EU. Zjistěte více v naší infografice.

    

Dialog s církevními a nekonfesními organizacemi

Evropský parlament se zavázal k pořádání pravidelných rozprav s náboženskými a nekonfesními organizacemi, aby mohl zohledňovat jejich názory na sociální a etické aspekty politik EU.

    

Ocenění

Parlament u občanů nehledá pouze zpětnou vazbu, ale má rovněž zájem prosazovat jejich dobrou práci. Každoročně uděluje čtyři ceny, jimiž odměňuje počiny v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů mládeže a občanství.

    

Záštita

Parlament může propůjčit svou morální podporu událostem, které považuje za důležité. Více informací o tomto postupu a o tom, jak požádat o patronát.