Zabierz głos 

Parlament Europejski reprezentuje obywateli, dlatego Twoje opinie i troski są dla nas ważne. Możesz wyrazić swoje zdanie na wiele sposobów: biorąc udział w wyborach europejskich, składając podpis pod jedną z inicjatyw obywatelskich lub składając skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w kolejnych sekcjach.

    

Wybory

Udział w wyborach to najważniejszy sposób wywierania bezpośredniego wpływu na politykę europejską. Wszyscy obywatele UE mają prawo głosować i wybierać swoich przedstawicieli na szczeblu europejskim. Poznaj najważniejsze informacje na temat procesu wyborczego.

    

Petycje

Każdy obywatel UE lub organizacja z siedzibą w UE ma prawo złożyć skargę lub wniosek do Parlamentu Europejskiego w sprawach związanych z UE. Dowiedz się więcej na ten temat.

    

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany przez instytucje UE, możesz skontaktować się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Rzecznik analizuje skargi i stara się rozwiązywać spory polubownie.

    

Koordynator ds. praw dziecka

Gdzie mogą uzyskać pomoc osoby, które chcą rozwiązać problemy z byłym współmałżonkiem lub partnerem dotyczące przyszłości ich dzieci? Kierując się nadrzędnym interesem dziecka, koordynator Parlamentu pomaga znaleźć rozwiązania w przypadku uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców:

    

Eurobarometr

Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej, aby poznać poglądy obywateli w konkretnych sprawach lub ich ogólną opinię o sprawach europejskich. Zapoznaj się z wynikami tych badań.

    

Inicjatywa obywatelska

Obywatele mogą zgłaszać pomysły nowych przepisów prawa UE. Instytucje UE mają obowiązek rozpatrzenia inicjatyw, które uzyskają co najmniej milion podpisów z całej UE. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia nasza infografika.

    

Dialog religijny i z organizacjami niewyznaniowymi

Parlament Europejski zobowiązał się do regularnych rozmów z organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi, by uwzględniać ich opinie na temat społecznych i etycznych aspektów polityki UE.

    

Nagrody

Parlament nie tylko słucha opinii obywateli, ale także pragnie doceniać ich dobrą pracę. Co roku przyznaje on cztery nagrody za osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka, kinematografii, projektów realizowanych przez ludzi młodych i działalności obywatelskiej.

    

Patronat

Parlament może objąć patronat nad wydarzeniami, które uzna za ważne. Zapoznaj się z procedurą i dowiedz się, jak złożyć wniosek o patronat.