Gör din röst hörd 

Europaparlamentet finns till för att företräda folket, så dina synpunkter och bekymmer är viktiga för oss. Det finns många sätt att göra sin röst hörd, allt från att rösta i EU-valet till att underteckna ett medborgarinitiativ eller lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Ta reda på mer i följande avsnitt.

    

Valet

Valet är det huvudsakliga sättet att direkt påverka unionspolitiken. Alla unionsmedborgare har rätt att rösta och välja sina företrädare på unionsnivå. Ta reda på allt om valet.

    

Framställningar

Varje unionsmedborgare eller EU-baserad organisation har rätt att lämna in ett klagomål eller en begäran till Europaparlamentet om ärenden som rör EU. Ta reda på mer.

    

Europeiska ombudsmannen

Om du känner dig felaktigt behandlad av en EU-institution kan du ta kontakt med Europeiska ombudsmannen. Ombudsmannen undersöker klagomålen och försöker lösa tvister i godo.

    

Samordnaren för barns rättigheter

Behöver du hjälp för att lösa tvister som uppstått med din tidigare make/maka eller partner om era barns framtid? Med barnets bästa för ögonen försöker parlamentets samordnare finna lösningar när en förälder har fört bort ett barn.

    

Eurobarometer

Europaparlamentet genomför med jämna mellanrum opinionsundersökningar för att ta reda på vad människor tycker i särskilda frågor eller om unionspolitiken i allmänhet. Läs resultaten från dessa opinionsundersökningar.

    

Medborgarinitiativet

Medborgare kan lämna förslag till ny unionslagstiftning. Initiativ som samlar minst en miljon underskrifter över hela unionen måste tas upp till behandling av EU-institutionerna. Läs mer på vår infografik.

    

Religiös och bekännelselös dialog

 Europaparlamentet håller regelbundna samtal med religiösa och konfessionslösa organisationer för att få deras synpunkter på sociala och etiska aspekter på unionspolitiken.

    

Priser

Parlamentet uppskattar inte bara feedback från medborgarna, utan vill även gärna lyfta fram förtjänstfulla insatser. Varje år delar vi ut fyra priser som uppmärksammar värdefulla insatser inom mänskliga rättigheter, film, ungdomsprojekt och medborgarskap.

    

Stöd

Parlamentet kan ge sitt moraliska stöd till evenemang som det anser vara betydelsefulla. Ta reda på mer om detta och hur du kan ansöka om stöd.