Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Sikkerhed til søs
Havnetjenester
Luftfart
Kompensation til flypassagerer
Vejsikkerhed
Økopoint
Jernbaner
Posttjenester
Struktur- og samhørighedsfond
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kompensation - og komfort - til strandede flypassagerer

I EU afvises omkring en kvart million flypassagerer hvert år, selv om de har fuldt gyldig pladsreservation på et rutefly. EU har nu strammet sin lovgivning fra 1991 om kompensation og bistand til disse passagerer i et forsøg på at afholde flyselskaberne fra at overbooke helt urimeligt. EU erkender dog, at fænomenet ikke kan afskaffes helt. Europa-Parlamentet hjalp med til at sikre, at flyselskaberne også skal gøre mere for passagerernes komfort, når de er strandet i lufthavne pga. aflysninger og lange forsinkelser.

Den nye lovgivning skal træde i kraft i februar 2005 og indfører EU-regler om kompensation og bistand til flypassagerer i tre situationer: "boardingafvisning" (hovedsagelig fordi flyselskaberne overbooker deres flyvninger), flyaflysninger og lange forsinkelser. De nye bestemmelser gælder både for charterflyvning (også flyvning, der indgår i pakkerejser) og ruteflyvning. De gælder ikke kun for passagerer, der flyver ud fra en EU-lufthavn, men også for passagerer, der rejser til EU fra et land, der ikke er medlem af EU, hvis et EU-flyselskab udfører flyvningen.

Frivillige ordninger for afviste flypassagerer

Antallet af flypassagerer, der afvises mod deres vilje, vil afgjort falde, hvis man benytter en ny metode baseret på den meget succesrige amerikanske frivillighedsmodel. Når et flyselskab forventer at måtte afvise passagerer, skal det først opfordre passagerer til frivilligt at give afkald på deres reservation mod betaling eller andre modydelser, der aftales mellem passageren og flyselskabet. Ud over disse modydelser skal de frivillige tilbydes valget mellem at få billetprisen refunderet fuldt ud (plus returflyvning til deres første afgangssted) eller at få omlagt rejsen til deres endelige bestemmelsessted. Flyselskaberne kan kun afvise passagerer mod deres vilje, hvis der ikke melder sig tilstrækkeligt med frivillige. I den situation skal flyselskaberne give fortrinsret til ældre og handicappede med ledsagere og børn, der rejser alene.

Kompensation til ikke-frivillige passagerer

Passagerer, der mod deres vilje ikke får lov at benytte deres reserverede flyplads, rammes hårdere end frivillige og bør derfor ikke være afhængige af, hvor store modydelser, flyselskaberne er rede til at tilbyde. De får i stedet ret til faste kompensationsbeløb. Dette skulle afholde flyselskaber fra at overbooke helt urimeligt.

Da forhandlingerne med Rådet om de nye bestemmelser blev indledt i slutningen af 2001, stod to hensyn i centrum for Parlamentet: Den foreslåede lovgivning skulle opfylde passagerernes faktiske behov, og der skulle tages hensyn til flyselskabernes økonomiske virkelighed. Det er umuligt at slippe helt af med overbookning, da flyselskaberne må sikre sig, at deres fly er så fulde som muligt, for at de kan være rentable. De må derfor prøve at anslå, hvor mange passagerer der sandsynligvis ikke møder op til en given afgang ("no-shows"), og herefter acceptere reservationer op til flyets kapacitet. Hvis de ikke kunne overbooke, ville de stå tilbage med for mange tomme sæder, deres indtægter og overskud ville falde, og de ville blive nødt til at hæve billetpriserne.

EP-medlemmerne mente, at de kompensationsbeløb, Kommissionen i første omgang havde foreslået (to gange gennemsnitsprisen for en business class billet på flyvninger inden for EU), ville lægge en alt for stor byrde på flyselskaberne, der allerede var i vanskeligheder i kølvandet på terrorangrebene i USA den 11. september. Der blev foreslået beløb på 750 euro for flyvninger under 3.500 km og 1.500 euro for flyvninger på 3.500 km eller mere. Parlamentet fik Rådet til at gå med til at nedsætte beløbene og indføre en tredelt kompensationsordning, der svarer mere til EU-flyvningers virkelighed: 250 euro for flyvninger under 1.500 km; 400 euro for flyvninger inden for EU på over 1.500 km og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km; 600 euro for alle øvrige flyvninger. EP håbede, at kompensation af denne størrelsesorden ville tilskynde flyselskaberne til at beregne deres overbookningsmargin mere omhyggeligt, uden at det skadede deres rentabilitet. Parlamentet havde også held til at komme igennem med, at de nye regler kom til at træde i kraft ni måneder senere end oprindelig foreslået. På den måde får flyselskaberne mere tid til at tilpasse sig.

Passagerer, der afvises mod deres vilje, skal ikke alene have disse faste kompensationsbeløb. Ligesom dem, der frivilligt opgiver deres reservation, skal de kunne vælge mellem refusion plus en returflyvning til deres første afgangssted eller i stedet at få rejsen til deres endelige bestemmelsessted lagt om. Kompensationsbeløbene kan dog nedsættes, hvis det er muligt at tilbyde passagererne andre flyvninger, der gør det muligt at nå frem tæt på deres oprindelige tidsplan.

Endelig får de rejsende ret til "bistand" i form af måltider eller forfriskninger, to gratis telefonopkald, fax- eller e-postmeddelelser foruden hotelovernatning og transport mellem lufthavnen og et hotel, hvis det er nødvendigt at overnatte.

Hvordan tackler man pludselige aflysninger

Aflyste flyvninger er en anden ubehagelig overraskelse, der nogle gange rammer flyrejsende. Hvis flyvninger aflyses af kommercielle årsager, har passagerer efter de nye bestemmelser ret til refusion eller til at få rejsen lagt om foruden kompensation på nogenlunde samme vilkår som afviste passagerer. De får dog ikke kompensation, hvis aflysningen skyldes uundgåelige omstændigheder som politisk ustabilitet, særligt ugunstige vejrforhold eller uforudsete sikkerhedsproblemer. Der udbetales heller ikke kompensation, hvis passagererne får besked om aflysningen med to ugers varsel eller får tilbudt andre flyvninger i stedet.

Kommissionen foreslog oprindelig, at passagerernes ret til refusion eller til at få rejsen lagt om skulle begrænses til de tilfælde, hvor aflysningerne skyldes kommercielle årsager. Parlamentet ændrede lovgivningen, så rejsende uanset årsagen til aflysningen har ret til refusion eller til at få rejsen lagt om - plus måltider, forfriskninger og anden bistand.

Hvordan tackler man frustrerende forsinkelser

Den nye lovgivning beskæftiger sig også med forsinkede fly - endnu en af de frustrerende oplevelser ved flyrejser. EP-medlemmerne var godt klar over, at flyselskaberne ikke altid er ansvarlige for forsinkelser, der ofte skyldes problemer omkring flyvekontrollen og andre uheldige omstændigheder. De mente dog, at der skulle sørges ordentligt for passagererne, hvis de udsættes for lange ventetider i lufthavnene, når afgange forsinkes. Takket være deres indsats giver lovgivningen nu passagererne ret til bl.a. måltider, forfriskninger, telefonopkald - ja undertiden endda hotelophold - hvis forsinkelsen er på to timer eller mere, alt efter hvor lang flyturen er. Hvis forsinkelsen er på mindst fem timer, får passagererne refunderet den fulde billetpris, og hvis det er relevant, flyves de tilbage til deres første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

Erhvervshensyn og forbrugerbeskyttelse hånd i hånd

Alt i alt forsøger den nye lov at skabe ligevægt ved at gøre det muligt for flyselskaberne at operere i et konkurrencebaseret erhvervsmiljø, samtidig med at den sikrer, at flypassagerer får kvalitetsservice og kompenseres for ulemper, når denne service ikke leveres. EP-medlemmerne fik også Kommissionen til at love, at den senere ville foreslå lignende foranstaltninger for andre former for passagertransport som tog og skibsfart. 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004