Stáže v Evropském parlamentu 

Evropský parlament nabízí dva druhy stáží: stáže na generálním sekretariátu (Schumanovy stáže) a stáže u poslanců Evropského parlamentu

Stáže na generálním sekretariátu – Schumanovy stáže

Schumanovy stáže jsou placené a mohou se vykonávat na jednom z oficiálních pracovních míst Evropského parlamentu – v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku – nebo v jeho kontaktních kancelářích v členských státech.

Tyto stáže jsou pojmenovány po Robertu Schumanovi, jednom z hlavních tvůrců projektu evropské integrace, který se zasloužil za více než 70 let míru a prosperity v Evropě. Navrhl sloučit francouzskou a německou produkci uhlí a oceli do Evropského společenství uhlí a oceli, prvního z Evropských společenství, ze kterého vznikla Evropská unie.

Proč se přihlásit?

Schumanova stáž zlepší kvalitu vašeho vzdělání i odborné přípravy. Získáte přehled o činnosti orgánů EU a Evropského parlamentu, což je klíčové fórum pro rozhodování a politickou diskusi na úrovni EU.

Schumanovy stáže se mohou uskutečňovat v nejrůznějších oblastech, jako jsou vnitřní a vnější politiky EU, finance, právo, mnohojazyčnost, administrativa, infrastruktura a logistika, komunikace nebo IT.

Evropský parlament je zaměstnavatel, který zaručuje rovnost příležitostí. Uchazečům bez rozdílu pohlaví, sexuální orientace, kulturního, etnického a náboženského prostředí nebo zdravotního postižení se doporučuje, aby si podali žádost, přičemž jsou pro úspěšné uchazeče se zdravotním postižením k dispozici upravená ubytovaní, která by mohli potřebovat.

V rámci závazku Parlamentu vzdát čest novinářům, kteří byli zabiti při výkonu své práce, nabízí generální ředitelství pro komunikaci několik míst v rámci Schumanových stáží jakožto památku na slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, který byl zavražděn v únoru 2018.

Mohu si podat přihlášku?

Uchazeč o Schumanovu stáž musí splnit následující podmínky:

 • musí mu být minimálně 18 let,
 • musí být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie nebo přistupující/kandidátské země (lze rovněž nabízet velmi omezený počet stáží pro státní příslušníky jiných zemí),
 • musí být držitelem vysokoškolského diplomu,
 • musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EU a velmi dobrou znalost druhého jazyka (občané nečlenských států musí mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny),
 • musí předložit aktuální výpis z trestního rejstříku,
 • po dobu delší než dva po sobě jdoucí měsíce nepracoval ani se nezúčastnil žádného jiného druhu stáže v instituci, orgánu nebo agentuře EU,
 • šest měsíců před zahájením stáže neabsolvoval studijní návštěvu na sekretariátu Evropského parlamentu.

Jak se přihlásit?

Chcete-li se přihlásit, navštivte prosím naši stránku s žádostí o stáž:

 1. vyberte si a přihlaste se maximálně na tři stáže,
 2. pokud se dostanete do užšího výběru, budete muset předložit určité podpůrné dokumenty, které prokáží vaši způsobilost,
 3. v případě, že budete vybráni, obdržíte prostřednictvím e-mailu oficiální rozhodnutí o přijetí.

Schumanovy stáže trvají pět měsíců:

 • stáž od 1. října do 28. / 29. února
  • přihlášku lze podat od 1. do 30. června
 • stáž od 1. března do 31. července
  • přihlášku lze podat od 1. do 30. listopadu

Spontánní přihlášky nebudou brány v potaz.

Kontakt

Veškeré další informace o  Schumanových stážích vám poskytne:

Contact: 

Stáže u poslanců Evropského parlamentu

Poslanci mohou nabízet placené stáže ve svých kancelářích v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu (nebo ve Štrasburku), a to na základě dohody s Evropským parlamentem.

Proč se přihlásit?

Stáž zlepší kvalitu vašeho vzdělání i odborné přípravy. Umožní vám lépe porozumět pracovním metodám poslanců Evropského parlamentu.

Stáže u poslanců EP se mohou uskutečňovat v nejrůznějších oblastech. Poslanec, který poskytuje stáž, přiděluje během stáže konkrétní úkoly.

Mohu si podat přihlášku?

Poslanci si své stážisty vybírají svobodně. Uchazeči však musí splňovat tato kritéria:

 • mít minimálně 18 let (odchylky od tohoto věkového limitu lze udělit na základě řádně odůvodněné žádosti),
 • být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie nebo přistupující/kandidátské země. Poslanci však mohou nabídnout stáž příslušníkům třetích zemí, pokud splňují vízové požadavky;
 • získat osvědčení o ukončení středoškolského studia odpovídajícího úrovni požadované pro vstup na vysokou školu nebo absolvovat vyšší nebo technické studium na rovnocenné úrovni anebo získat vysokoškolský diplom,
 • mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie,
 • během stáže nemít uzavřenou pracovní smlouvu nebo jiný druh pracovního poměru,
 • uchazeč už dříve neabsolvoval stáž u poslance ani předtím nepracoval jako parlamentní asistent poslance, ať už místní nebo akreditovaný.

Jak se přihlásit?

Pro podání žádosti je nutné kontaktovat přímo poslance Evropského parlamentu.

Délka stáže je od šesti týdnů až po pět po sobě následujících měsíců a rozhoduje o ní poslanec, který stáž uděluje. Může začít kdykoli během roku.

Stážisté dostávají měsíční stipendium, které při smlouvě na plný úvazek může činit 816 až 1 339 EUR.