Studiebesök 

Syftet med studiebesöken är att göra det möjligt för alla som fyllt 18 år, oavsett nationalitet, att fördjupa sig i specifika ämnen som rör den europeiska integrationen. Efterforskningar kan även göras i Europaparlamentets bibliotek eller historiska arkiv.

Studiebesöken får inte vara längre än två månader. Personer som redan har genomfört ett studiebesök, en praktik eller har haft ett anställningsavtal vid Europaparlamentet måste vänta sex månader innan de lämnar in en ansökan. På samma sätt måste sökande som har genomfört ett studiebesök vänta sex månader innan de ansöker om praktikplats.

Ansökningar om studiebesök ska skickas till PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  minst en månad före den planerade startdagen för besöket, med följande bilagor:

  1. En personlig förklaring med detaljerad information om det specifika ämnesområde med koppling till europeisk integration som den sökande skulle vilja studera under besöket, de källor som han eller hon skulle vilja använda (sökning i handlingar i institutionens bibliotek eller arkiv eller kontakter med specialiserade tjänstemän) och de specifika datum då den sökande skulle vilja göra studiebesöket. Den sökande ska också ange exakt vid vilket generaldirektorat och direktorat, på vilken enhet och vid vilken tjänst som han eller hon skulle vilja göra ett studiebesök. Organisationsschemat för Europaparlamentets sekretariat finns på följande länk: /the-secretary-general/en/organisation 
  2. Ett CV (inklusive postadress, för administrativa ändamål).
  3. En kopia av giltigt id-kort eller pass.
  4. Ett utdrag ur belastningsregistret eller, om den behöriga myndigheten godkänt detta på förhand, ett referensbrev från en utbildningsinstitution eller arbetsgivare som intygar den sökandes goda uppförande under de studier eller det arbete som han eller hon utfört under en period på tolv månader innan ansökan lämnandes in.

När det har kontrollerats att Europaparlamentets berörda avdelningar eller organ kan ta emot studiebesöket, får den sökande besked om huruvida hans eller hennes ansökan godkänts.

Enligt gällande regler täcker Europaparlamentet inga av besökarnas eventuellt uppkomna kostnader.

Contact: 

  • Europaparlamentet - Studiebesök 
    Contact data: