Studiebesök – särskild efterforskning 

Syftet med studiebesöken är att göra det möjligt för medborgare under 18 år att fördjupa sina kunskaper i ämnen som rör den europeiska integrationen. Efterforskningar kan även göras från Europaparlamentets bibliotek eller historiska arkiv.

Studiebesöken är begränsade till en månad. Personer som har praktiserat vid Europaparlamentet får inte ansöka om ett studiebesök förrän sex månader efter praktikperiodens slut.

Ansök enligt följande alternativ:

Den behöriga enheten undersöker möjligheterna att ta emot de sökande inom Europaparlamentets berörda enheter eller organ och underrättar dem om huruvida deras ansökan beviljats eller inte.

Enligt gällande regler täcker Europaparlamentet inga av besökarnas eventuella kostnader.

Contact: 

  • Europaparlamentet - Studiebesök 
    Contact data:  
    • Address:

      För ytterligare information eller för att anmäla intresse om att göra ett studiebesök, kontakta:

    • studyvisit@ep.europa.eu