A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke kimondja, hogy az Európai Unió polgárainak és lakosainak joguk van hozzáférni az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz, függetlenül azok megjelenési formájától.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés: az átláthatóság egyik fő feltétele

A dokumentumokhoz való hozzáférés joga az európai uniós intézmények által végrehajtott átláthatósági politika alapvető részét képezi.

Az Európai Parlament törekszik munkája magas szintű láthatóságának biztosítására. Ez a törekvés annál is fontosabb, mivel ez az intézmény az EU polgárait képviseli, akik a Parlament képviselőit közvetlenül választják.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés szabályairól az 1049/2001/EK rendelet rendelkezik.

A dokumentumtár

Az Európai Parlament elektronikus dokumentumtárat hozott létre a dokumentumokhoz való hozzáférés megkönnyítésére.

A kutatás megkönnyítésére tervezett eszközként a dokumentumtár az Európai Parlament által 2001 óta készített vagy kapott dokumentumokat tartalmazza.

A nyilvántartás közvetlen hozzáférést biztosít számos elektronikus formátumú európai parlamenti dokumentumhoz.

Kérésre hozzáférhető dokumentumok

A dokumentumtárban közvetlenül nem elérhető dokumentumokat le lehet kérni.

Ez vonatkozik a 2001 előtti dokumentumokra és azokra a dokumentumokra, amelyekre az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében a hozzáférési jog alól kivétel alkalmazható.

Az ezekhez való hozzáférés ingyenes. Az elektronikus formátumban benyújtott kéréshez külön indokolásra nincs szükség.

A kérés megvizsgálását követően az Európai Parlament 15 munkanapon belül indokolással ellátott választ küld. Kedvező elbírálás esetén a dokumentumot a dokumentumtárban közzéteszik.