Megfelelő magatartási szabályok 

Az Európai Parlament bizonyos szabályokat határozott meg az európai parlamenti képviselők és a személyzet számára az átláthatóság és az etika tekintetében. Tudjon meg többet a témáról.

A zaklatás és a megkülönböztetés megelőzése

A képviselők tartózkodnak mindenféle pszichológiai vagy szexuális zaklatástól, és feladataik ellátása során tiszteletben tartják a megfelelő magatartásra vonatkozó kódexet (lásd az eljárási szabályzat 10. cikkének (6) bekezdését).

Az európai parlamenti képviselők megfelelő magatartására vonatkozó kódex célja annak biztosítása, hogy a képviselők méltósággal, udvariasan és tisztelettel, valamint előítélettől és megkülönböztetéstől mentesen viselkedjenek az Európai Parlament valamennyi munkavállalójával szemben.

Ennek során a képviselőktől azt is elvárják, hogy professzionális módon viselkedjenek, és tartózkodjanak a személyzettel való kapcsolattartásuk során a megalázó, sértő, támadó vagy megkülönböztető nyelvhasználattól vagy bármilyen más etikátlan, megalázó vagy jogellenes fellépéstől.

A megfelelő magatartásra vonatkozó kódexet csatolták a Parlament eljárási szabályzatához (II. melléklet).

Parlamenti hivatalba lépésekor minden képviselőnek nyilatkozatot kell aláírnia, amely megerősíti a kódexnek való megfelelés melletti elkötelezettségét.

Azok a képviselők, akik nem írták alá ezt a nyilatkozatot, nem választhatók meg a Parlament vagy annak szervei tisztségviselőjének, nem nevezhetők ki előadónak és nem vehetnek részt hivatalos küldöttségben vagy intézményközi tárgyalásokon. Minden nyilatkozatot, legyen az aláírt vagy nem, közzétesznek a Parlament weboldalán a képviselők profiloldalán. Mivel a képviselők aláírása nem tehető közzé a honlapon, a nyilatkozaton szereplő dátum azt jelenti, hogy a nyilatkozatot azon a napon írták alá.

Az összeférhetetlenség meghatározása és kezelése

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexe egyik vezérelve szerint a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és munkájukat önzetlenül, feddhetetlenül, nyíltan, szorgalommal, becsületesen, elszámoltatható módon és a Parlament hírnevének tiszteletben tartásával végzik.

A magatartási kódex meghatározza az összeférhetetlenség fogalmát és azt, hogy a képviselők miként kezeljék ennek előfordulásait, ideértve a képviselők azon kötelezettségét, hogy a pénzügyi érdekeikkel kapcsolatos részletes nyilatkozatot nyújtsanak be, valamint jelentsék be a részvételüket a harmadik felek által szervezett rendezvényeken, valamint a hivatalos minőségükben kapott ajándékokat.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. Ezt a szankciót az elnök bejelenti egy plenáris ülésen, és a parlamenti ciklus hátralévő időszakára közzéteszi a Parlament weboldalán.

További információk: Eljárási szabályzat:11. cikk – A képviselők pénzügyi érdekeltségei és átláthatósági nyilvántartás

A személyzet etikus magatartása

Az európai köztisztviselőknek szakmai feladataik ellátása során számos szabályt kell betartaniuk hivatali idejük során és a szolgálatból való távozást követően is. Ezeket a szabályokat a személyzeti szabályzat, valamint az Európai Parlament Elnöksége által elfogadott magatartási kódex határozza meg, és e szabályok előírják, hogy minden alkalmazottnak függetlennek, körültekintőnek, diszkrétnek és lojálisnak kell lennie.

Ezen általános kötelezettségek célja az EU és személyzete tevékenységeinek és hírnevének védelme, és ezek mind a munkavállalói feladatok elvégzésekor, mind a munkahelyen kívül érvényesek.

Ez azt jelenti, hogy haladéktalanul be kell jelenteni minden olyan vállalkozásban vagy szervezetben fennálló bármely olyan érdekeltséget, amely veszélyeztetheti e kötelezettségek tiszteletben tartását. Az e szabályok hatálya alá tartozó, fizetett vagy fizetetlen külső tevékenységeket először jóvá kell hagyni.

A parlamenti alkalmazottak előzetes engedély nélkül nem fogadhatnak el ajándékokat vagy kedvezményeket harmadik felektől, kivéve ha az ajándék értéke 100 EUR-nál vagy egy év folyamán 300 EUR-nál kevesebb.

Végül amikor az alkalmazottak távoznak, értesíteniük kell a Parlamentet arról, ha bármilyen fizetett vagy fizetetlen tevékenységet kívánnak folytatni.

Ami a lobbicsoportokkal való megfelelő magatartást illeti, kérjük, látogasson el az átláthatóságról és a lobbicsoportokról szóló oldalunkra.