Przejrzystość w kwestii dodatku z tytułu kosztów ogólnych 

Z dodatku z tytułu kosztów ogólnych posłowie do PE pokrywają wydatki ponoszone w państwie UE, w którym zostali wybrani, takie jak koszty zarządzania biurem poselskim, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz zakup, eksploatacja i konserwacja sprzętu informatycznego.

Posłowie mogą dobrowolnie opublikować w swoim profilu na stronie internetowej Parlamentu wyniki kontroli lub potwierdzenie, że korzystanie przez nich z dodatków z tytułu kosztów ogólnych jest zgodne z obowiązującymi przepisami statutu posła i przepisami wykonawczymi do tego statutu.

Posłowie mogą to zrobić, korzystając z formularza potwierdzenia i załączając stosowne dokumenty. (zob. art. 11 ust. 2 Regulaminu).

Dowiedz się więcej o dodatku z tytułu kosztów ogólnych, wynagrodzeniach i prezentach.